Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 422
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
169 350 343,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
33.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
56 370 258 zł
33.29%
CIT
CIT
8 180 000 zł
4.83%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
35 200 000 zł
20.79%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
2 628 520 zł
1.55%
Dotacje
Dotacje
24 016 137 zł
14.18%
Subwencje
Subwencje
29 626 765 zł
17.49%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
13 328 663 zł
7.87%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
167 529 943,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
47 973 132,00 zł
stanowią 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
47 973 132,00 zł
Wydatki bieżące
71%
119 556 811,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 432 799,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
26 264 781,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 608 199,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 544 167,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 858 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 494 758,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 740 654,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 118 457,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 289 364,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 860 112,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
3 585 981,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
15 844 760,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda-8.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
250 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 044 445,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pozostale-dochody-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
593 066,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Komornikach? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: składając deklarację podatkową PIT poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania. Wystarczy wpisać swój adres zamieszkania w odpowiedniej rubryce.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 432 799,00 zł
Wydatki bieżące
57 232 799,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 200 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
26 264 781,00 zł
Wydatki bieżące
7 439 049,00 zł
Wydatki inwestycyjne
18 825 732,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 608 199,00 zł
Wydatki bieżące
2 908 199,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 700 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 544 167,00 zł
Wydatki bieżące
9 124 167,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 420 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 858 400,00 zł
Wydatki bieżące
859 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 999 400,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 494 758,00 zł
Wydatki bieżące
1 041 758,00 zł
Wydatki inwestycyjne
453 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 740 654,00 zł
Wydatki bieżące
2 740 654,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 118 457,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 289 364,00 zł
Wydatki bieżące
2 289 364,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 860 112,00 zł
Wydatki bieżące
24 840 334,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
3 585 981,00 zł
Wydatki bieżące
2 785 981,00 zł
Wydatki inwestycyjne
800 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
15 844 760,00 zł
Wydatki bieżące
3 359 760,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 485 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda-8.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 044 445,00 zł
Wydatki bieżące
1 044 445,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pozostale-dochody-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
593 066,00 zł
Wydatki bieżące
503 066,00 zł
Wydatki inwestycyjne
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 030 159,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
24 030 159,00 zł
Wydatki bieżące
29 181 036,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 200 000,00 zł
Budowa szkoły podstawowej w Wirach - kwota planowana w roku 2019 - 6 000 000,00 zł / Całkowita kwota inwestycji 23 500 000,00 zł (2016-2021)
Szkoły podstawowe
35 381 036,00 zł
Wydatki bieżące
1 760 140,00 zł
Gimnazja
1 760 140,00 zł
Wydatki bieżące
1 054 701,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 054 701,00 zł
Wydatki bieżące
1 042 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 042 000,00 zł
Wydatki bieżące
122 913,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
122 913,00 zł
Wydatki bieżące
41 850,00 zł
Szkoły artystyczne
41 850,00 zł
Wydatki bieżące
1 776 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
11 815 732,00 zł
Drogi publiczne gminne
13 591 732,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 010 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
7 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 461 378,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 461 378,00 zł
Wydatki bieżące
161 671,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
161 671,00 zł
Wydatki bieżące
2 398 340,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 398 340,00 zł
Wydatki bieżące
360 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 500 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 860 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 359,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
16 359,00 zł
Wydatki bieżące
133 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Pozostała działalność
333 500,00 zł
Wydatki bieżące
7 360 530,00 zł
Urzędy gmin
7 360 530,00 zł
Wydatki bieżące
768 473,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
768 473,00 zł
Wydatki bieżące
388 200,00 zł
Rady gmin
388 200,00 zł
Wydatki bieżące
260 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
260 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 595,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy wojewódzkie
120 595,00 zł
Wydatki bieżące
226 369,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 420 000,00 zł
Budowa budynku administracyjnego dla OSP i Straży Gminnej - kwota planowana na rok 2019: 4 420 000,00 zł / łączna kwota inwestycji: 5 300 000,00 zł (2017-2019).
Pozostała działalność
4 646 369,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 999 400,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 039 400,00 zł
Wydatki bieżące
819 000,00 zł
Pozostała działalność
819 000,00 zł
Wydatki bieżące
804 758,00 zł
Straż gminna
804 758,00 zł
Wydatki bieżące
162 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
202 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Obrona cywilna
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
33 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
83 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
380 000,00 zł
Pozostała działalność
380 000,00 zł
Wydatki bieżące
999 019,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
999 019,00 zł
Wydatki bieżące
1 741 635,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 741 635,00 zł
Wydatki bieżące
3 015 075,00 zł
Świetlice szkolne
3 015 075,00 zł
Wydatki bieżące
72 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym i motywacyjnym
72 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 382,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
18 382,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
751 467,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
751 467,00 zł
Wydatki bieżące
374 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
374 000,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
170 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
170 000,00 zł
Wydatki bieżące
166 067,00 zł
Centra integracji społecznej
166 067,00 zł
Wydatki bieżące
95 000,00 zł
Zasiłki stałe
95 000,00 zł
Wydatki bieżące
85 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
85 000,00 zł
Izby wytrzeźwień, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
147 830,00 zł
Wydatki bieżące
18 588 830,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia wychowawcze
18 588 830,00 zł
Wydatki bieżące
4 854 267,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 854 267,00 zł
Wydatki bieżące
1 174 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 174 400,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Rodziny zastępcze
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
74 237,00 zł
Wspieranie rodziny
74 237,00 zł
Wydatki bieżące
33 600,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
33 600,00 zł
Wydatki bieżące
19 778,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
19 778,00 zł
Wydatki bieżące
1 356 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
600 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 956 000,00 zł
Wydatki bieżące
560 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
560 000,00 zł
Wydatki bieżące
531 981,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
531 981,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
213 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Pozostała działalność
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 200 760,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 385 000,00 zł
"Budowa Centrum Tradycji i Kultury" - kwota inwestycji planowana w roku 2019: 11 935 000,00 zł, - łączna kwota inwestycji: 28 300 000,00 zł (2016-2020).
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
14 585 760,00 zł
Wydatki bieżące
815 000,00 zł
Biblioteki
815 000,00 zł
Wydatki bieżące
341 000,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
341 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Pozostała działalność
3 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
254 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Rolnictwo
284 000,00 zł
Wydatki bieżące
209 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
60 000,00 zł
Działalność usługowa
269 400,00 zł
Wydatki bieżące
5 037,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
5 037,00 zł
Wydatki bieżące
34 629,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
34 629,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!


Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.