Połczyn-
-Zdrój

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Połczynie-Zdroju
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 017
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
66 733 835,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.3%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
10 211 755 zł
15.3%
CIT
CIT
205 000 zł
0.31%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
8 860 000 zł
13.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
5 128 126 zł
7.68%
Dotacje
Dotacje
19 329 597,55 zł
28.96%
Subwencje
Subwencje
16 274 255 zł
24.39%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 725 102 zł
10.08%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
65 341 176,46 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
2 463 070,20 zł
stanowią 4% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
4%
2 463 070,20 zł
Wydatki bieżące
96%
62 878 106,26 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_qy6z2va.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 386 781,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_a80Iz8O.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 044 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_uF5vM0T.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 943 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_bE3O16h.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 565 231,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_0PAFjgU.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
939 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_QQbsYJn.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
780 460,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_rHMmvIp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 100 530,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_ARBGOIZ.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 965 364,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_NQNRpvu.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
4 672 633,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_BhqKtC1.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 719 142,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_0hzlao1.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
835 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_uf3ZPIk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 038 706,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BsMGv03.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 348 176,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_qy6z2va.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 386 781,00 zł
Wydatki bieżące
21 856 781,00 zł
Wydatki inwestycyjne
530 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_a80Iz8O.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 044 750,00 zł
Wydatki bieżące
823 750,00 zł
Wydatki inwestycyjne
221 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_uF5vM0T.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 943 900,00 zł
Wydatki bieżące
2 943 900,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_bE3O16h.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 565 231,68 zł
Wydatki bieżące
7 552 731,68 zł
Wydatki inwestycyjne
12 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_0PAFjgU.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
939 800,00 zł
Wydatki bieżące
939 800,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_QQbsYJn.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
780 460,00 zł
Wydatki bieżące
780 460,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_rHMmvIp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 100 530,63 zł
Wydatki bieżące
6 100 530,63 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_ARBGOIZ.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 965 364,71 zł
Wydatki bieżące
13 965 364,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_NQNRpvu.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
4 672 633,84 zł
Wydatki bieżące
4 047 886,64 zł
Wydatki inwestycyjne
624 747,20 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_BhqKtC1.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 719 142,00 zł
Wydatki bieżące
1 210 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
509 142,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_0hzlao1.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
835 700,00 zł
Wydatki bieżące
285 224,00 zł
Wydatki inwestycyjne
550 476,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_uf3ZPIk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 038 706,13 zł
Wydatki bieżące
1 038 706,13 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BsMGv03.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 348 176,00 zł
Wydatki bieżące
1 332 971,47 zł
Wydatki inwestycyjne
15 205,00 zł
Wydatki bieżące
12 419 115,00 zł
Wydatki inwestycyjne
155 000,00 zł
Szkoły podstawowe
12 574 115,00 zł
Wydatki bieżące
5 927 547,00 zł
Wydatki inwestycyjne
375 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
6 302 547,00 zł
Wydatki bieżące
1 130 408,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 130 408,00 zł
Wydatki bieżące
1 280 161,00 zł
Gimnazja
1 280 161,00 zł
Wydatki bieżące
566 500,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
566 500,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
483 050,00 zł
Pozostała działalność
483 050,00 zł
Wydatki bieżące
726 471,00 zł
Drogi publiczne gminne
726 471,00 zł
Wydatki inwestycyjne
221 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
221 000,00 zł
Wydatki bieżące
97 279,00 zł
Loklany transport zbiorowy
97 279,00 zł
Wydatki bieżące
2 186 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
2 186 000,00 zł
Wydatki bieżące
757 900,00 zł
Pozostała działalność
757 900,00 zł
Wydatki bieżące
6 809 800,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 500,00 zł
Urzędy gmin
6 822 300,00 zł
Wydatki bieżące
266 230,00 zł
Rady gmin
266 230,00 zł
Wydatki bieżące
145 701,68 zł
Urzędy wojewódzkie
145 701,68 zł
Wydatki bieżące
156 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
156 000,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Pozostała działalność
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
404 500,00 zł
Straż gminna
404 500,00 zł
Wydatki bieżące
368 550,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
368 550,00 zł
Wydatki bieżące
164 250,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
164 250,00 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Obrona cywilna
2 500,00 zł
Wydatki bieżące
630 460,00 zł
Świetlice szkolne
630 460,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 870 609,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 870 609,00 zł
Wydatki bieżące
1 513 449,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 513 449,00 zł
Wydatki bieżące
656 136,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Ośrodki wsparcia
656 136,00 zł
Wydatki bieżące
450 080,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
450 080,00 zł
Wydatki bieżące
404 359,63 zł
Dodatki mieszkaniowe
404 359,63 zł
Wydatki bieżące
402 979,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
402 979,00 zł
Wydatki bieżące
385 533,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Zasiłki stałe
385 533,00 zł
Wydatki bieżące
270 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
270 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu państwa), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
147 385,00 zł
Wydatki bieżące
7 489 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
7 489 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 704 123,71 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 704 123,71 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Rodziny zastępcze
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
303 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Wspieranie rodziny
303 000,00 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
53 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 241,00 zł
Karta Dużej Rodziny
16 241,00 zł
Wydatki bieżące
1 932 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
1 932 000,00 zł
Wydatki bieżące
800 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
800 000,00 zł
Wydatki bieżące
402 020,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
402 020,00 zł
Wydatki bieżące
501 200,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
501 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 579,24 zł
Wydatki inwestycyjne
9 462,20 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
11 041,44 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
205 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
246 087,40 zł
Wydatki inwestycyjne
410 285,00 zł
Pozostała działalność
656 372,40 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
509 142,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 709 142,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
41 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
550 476,00 zł
Obiekty sportowe
591 476,00 zł
Wydatki bieżące
244 224,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
244 224,00 zł
Wydatki bieżące
28 000,00 zł
Izby rolnicze
28 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Spółki wodne
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 706,13 zł
Pozostała działalność
1 000 706,13 zł
Wydatki bieżące
579 798,96 zł
Obsługa długu publicznego
579 798,96 zł
Wydatki bieżące
333 603,72 zł
Wydatki inwestycyjne
15 205,00 zł
Działalność usługowa
348 808,72 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
148 676,79 zł
Różne rozliczenia
148 676,79 zł
Wydatki bieżące
55 892,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
55 892,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Dostarczanie wody
15 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Połczyn-Zdrój w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
2 463 070,20 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
100.0%
Inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
2 463 070,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_oczyszczalni_sciekow.jpg

Gospodarka wodno - ściekowa

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogartówku;
Zwiększenie udziałów w RWiK Białogard Sp. z o.o.

Całkowity koszt
115 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_oMBeqyd.jpg

Dla kierowców

Remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Solankowej.

Całkowity koszt
337 285,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkolapodst2.jpg

Placówki oświatowe

Przebudowa budynku SP nr 2;
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP nr 2 na Przedszkole.

Całkowity koszt
530 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/hala_sportowa.jpg

Sport i rekreacja

Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej. Wykup wierzytelności.

Całkowity koszt
550 476,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/centrum_kultury_rRXKAuW.jpg

Kultura

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury. Łączny nakład na inwestycję (2017-2020): 1 049 594,00 zł.

Całkowity koszt
509 142,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/most_%C5%82ezek.jpg

Dofinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Łężek

Całkowity koszt
221 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przydomowa_oczyszczalnia.jpg

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych

Całkowity koszt
163 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ka_Ogartowo.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup działki;
Zakup centrali telefonicznej;
Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Łączny nakład na inwestycję (2019-2021): 699 298,49 zł.

Całkowity koszt
37 167,20 zł
Zobacz pełną listę zadań

Inwestycje

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_oczyszczalni_sciekow.jpg

Całkowity koszt

115 000,00 zł

Gospodarka wodno - ściekowa

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogartówku;
Zwiększenie udziałów w RWiK Białogard Sp. z o.o.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_oMBeqyd.jpg

Całkowity koszt

337 285,00 zł

Dla kierowców

Remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Solankowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkolapodst2.jpg

Całkowity koszt

530 000,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa budynku SP nr 2;
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP nr 2 na Przedszkole.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/hala_sportowa.jpg

Całkowity koszt

550 476,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej. Wykup wierzytelności.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/centrum_kultury_rRXKAuW.jpg

Całkowity koszt

509 142,00 zł

Kultura

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury. Łączny nakład na inwestycję (2017-2020): 1 049 594,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/most_%C5%82ezek.jpg

Całkowity koszt

221 000,00 zł

Dofinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Łężek

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przydomowa_oczyszczalnia.jpg

Całkowity koszt

163 000,00 zł

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ka_Ogartowo.jpg

Całkowity koszt

37 167,20 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup działki;
Zakup centrali telefonicznej;
Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Łączny nakład na inwestycję (2019-2021): 699 298,49 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Połczyn-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bolkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bronowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Brusno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Buslary.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Czarnkowie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gaworkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gawroniec.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Kolacz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Lipno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Legi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Losnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Nowe_Resko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogartowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogrodno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ostre_Bardo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Popielewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Przyrowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Redlo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Sucha_HA1adZY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Szeligowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Toporzyk.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Tychowko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Wardyn_Gorny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowo_kDT8IS3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowko_8qeLYYs.jpg

Całkowity koszt

17 252,79 zł

Bolkowo

Zakup lamp oświetleniowych;
Rozbudowa placu zabaw;
Integracja.

Całkowity koszt

14 535,16 zł

Bronowo

Remont dróg;
Integracja;
Remont przystanków, zakup donic i roślin;
Zjeżdżalnia na plac zabaw.


Całkowity koszt

21 740,98 zł

Brusno

Integracja;
Zakupy dla sołectwa;
Naprawa dróg gminnych;
Rozbudowa oświetlenia;
Budowa placu zabaw.


Całkowity koszt

32 035,01 zł

Buślary

Dokończenie remontu dachu na świetlicy w Buślarach;
Dokończenie oczyszczania stawu w Buślarach;
Zakup lamp oświetleniowych i tablic informacyjnych do Nowego Ludzicka.


Całkowity koszt

12 846,94 zł

Czarnkowie

Remont dróg gminnych;
Wyjazdy integracyjne;
Tablice informacyjne z numerami posesji;
Zakupy dla sołectwa.


Całkowity koszt

13 299,88 zł

Gaworkowo

Zakupy dla sołectwa;
Paczki choinkowe, integracja;
Wycieczka;
Zakup tłucznia na remont dróg gminnych, tabliczki.


Całkowity koszt

23 223,32 zł

Gawroniec

Zakupy dla sołectwa, naprawa sprzętu;
Integracja;
Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy, zadaszenie na boisku sportowym.


Całkowity koszt

34 752,00 zł

Kołacz

Remont dróg gminnych;
Integracja, urządzenia fitness;
Zakupy dla sołectwa;
Przygotowanie miejsca na plac zabaw w Zaborzu;
Oświetlenie, tablice z numerami posesji.


Całkowity koszt

13 917,52 zł

Lipno

Lampa - Lipno i naprawa plaży w Kłokowie;
Wycieczka, integracja;
Zakupy dla sołectwa.


Całkowity koszt

20 670,40 zł

Łęgi

Zakupy dla sołectwa;
Integracja, pomoc dla szkoły i przedszkola w Redle;
Budowa wiaty przy świetlicy.


Całkowity koszt

12 394,01 zł

Łośnica

Cele rekreacyjne;
Poprawa estetyki wsi;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakupy dla sołectwa.


Całkowity koszt

11 858,72 zł

Nowe Resko

Zakupy dla sołectwa;
Integracja;
Tablice informacyjne;
Zagospodarowanie terenu działki.


Całkowity koszt

18 035,13 zł

Ogartowo

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek;
Integracja;
Zagospodarowanie działki pod plac zabaw.


Całkowity koszt

15 976,33 zł

Ogrodno

Drogowskazy we wsi Ogrodno;
Integracja, zakup bramek do piłki nożnej na plac w Ogartówku;
Lampa solarna - Połczyńska;
Zakupy dla sołectwa.


Całkowity koszt

18 941,01 zł

Ostre Bardo

Urządzenia na plac zabaw;
Budowa wiaty na boisku;
Zakupy dla sołectwa.


Całkowity koszt

22 440,97 zł

Popielewo

Wiata na boisku w Popielewku;
Odwodnienie drogi;
Integracja;
Utrzymanie zieleni, zakupy dla sołectwa;
Altana - boisko Popielewo.


Całkowity koszt

18 570,42 zł

Przyrowo

Prace ziemne, wykonanie ogrodzenia, niwelacja terenu - boisko sportowe w Dziwogórze;
Integracja, zakupy dla sołectwa;
Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sprzęt.


Całkowity koszt

41 176,10 zł

Redło

Rekultywacja działki gminnej, zakup i położenie polbruku pod wiatę i scenę, zakup sceny drewnianej;
Turniej szachowy, festyn rodzinny, wyjazdy, oświetlenie świąteczne, sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej;
Zakupy dla sołectwa i konserwacja sprzętu.


Całkowity koszt

20 670,00 zł

Sucha

Ogrodzenie i altanki drewniane - Plac Borkowo;
Doposażenie placu zabaw i konserwacja urządzeń;
Integracja i zakupy na sołectwa.


Całkowity koszt

12 599,89 zł

Szeligowo

Integracja;
Wyposażenie świetlicy;
Nasadzenia, wyjazd mieszkańców, dofinansowanie OSP w Zajączkówku.


Całkowity koszt

21 370,40 zł

Toporzyk

Ogrodzenie boiska w Toporzyku;
Wycieczka dla dzieci i młodzieży;
Zakup materiałów, naprawa i przegląd sprzętu.


Całkowity koszt

18 776,30 zł

Tychówko

Remont drogi gminnej w Tychówku;
Wykonanie przyłącza prądu;
Integracja.


Całkowity koszt

21 493,92 zł

Wardyń Górny

Oświetlenie drogowe w Wardyniu Górnym;
Integracja, zakupy dla sołectwa.


Całkowity koszt

15 317,51 zł

Zajączkowo

Doposażenie placu zabaw na przystani rowerowej;
Zagospodarowanie dalszej części przystani rowerowej;
Integracja, zajęcia gimnastyczne dla kobiet.


Całkowity koszt

15 399,86 zł

Zajączkówko

Wyposażenie świetlicy, strażnicy, placu zabaw, adaptacja pomieszczeń świetlicy na zaplecze kuchenne;
Integracja.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bolkowo.jpg

Całkowity koszt

17 252,79 zł

Bolkowo

Zakup lamp oświetleniowych;
Rozbudowa placu zabaw;
Integracja.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bronowo.jpg

Całkowity koszt

14 535,16 zł

Bronowo

Remont dróg;
Integracja;
Remont przystanków, zakup donic i roślin;
Zjeżdżalnia na plac zabaw.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Brusno.jpg

Całkowity koszt

21 740,98 zł

Brusno

Integracja;
Zakupy dla sołectwa;
Naprawa dróg gminnych;
Rozbudowa oświetlenia;
Budowa placu zabaw.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Buslary.jpg

Całkowity koszt

32 035,01 zł

Buślary

Dokończenie remontu dachu na świetlicy w Buślarach;
Dokończenie oczyszczania stawu w Buślarach;
Zakup lamp oświetleniowych i tablic informacyjnych do Nowego Ludzicka.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Czarnkowie.jpg

Całkowity koszt

12 846,94 zł

Czarnkowie

Remont dróg gminnych;
Wyjazdy integracyjne;
Tablice informacyjne z numerami posesji;
Zakupy dla sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gaworkowo.jpg

Całkowity koszt

13 299,88 zł

Gaworkowo

Zakupy dla sołectwa;
Paczki choinkowe, integracja;
Wycieczka;
Zakup tłucznia na remont dróg gminnych, tabliczki.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gawroniec.jpg

Całkowity koszt

23 223,32 zł

Gawroniec

Zakupy dla sołectwa, naprawa sprzętu;
Integracja;
Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy, zadaszenie na boisku sportowym.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Kolacz.jpg

Całkowity koszt

34 752,00 zł

Kołacz

Remont dróg gminnych;
Integracja, urządzenia fitness;
Zakupy dla sołectwa;
Przygotowanie miejsca na plac zabaw w Zaborzu;
Oświetlenie, tablice z numerami posesji.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Lipno.jpg

Całkowity koszt

13 917,52 zł

Lipno

Lampa - Lipno i naprawa plaży w Kłokowie;
Wycieczka, integracja;
Zakupy dla sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Legi.jpg

Całkowity koszt

20 670,40 zł

Łęgi

Zakupy dla sołectwa;
Integracja, pomoc dla szkoły i przedszkola w Redle;
Budowa wiaty przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Losnica.jpg

Całkowity koszt

12 394,01 zł

Łośnica

Cele rekreacyjne;
Poprawa estetyki wsi;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakupy dla sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Nowe_Resko.jpg

Całkowity koszt

11 858,72 zł

Nowe Resko

Zakupy dla sołectwa;
Integracja;
Tablice informacyjne;
Zagospodarowanie terenu działki.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogartowo.jpg

Całkowity koszt

18 035,13 zł

Ogartowo

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek;
Integracja;
Zagospodarowanie działki pod plac zabaw.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogrodno.jpg

Całkowity koszt

15 976,33 zł

Ogrodno

Drogowskazy we wsi Ogrodno;
Integracja, zakup bramek do piłki nożnej na plac w Ogartówku;
Lampa solarna - Połczyńska;
Zakupy dla sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ostre_Bardo.jpg

Całkowity koszt

18 941,01 zł

Ostre Bardo

Urządzenia na plac zabaw;
Budowa wiaty na boisku;
Zakupy dla sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Popielewo.jpg

Całkowity koszt

22 440,97 zł

Popielewo

Wiata na boisku w Popielewku;
Odwodnienie drogi;
Integracja;
Utrzymanie zieleni, zakupy dla sołectwa;
Altana - boisko Popielewo.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Przyrowo.jpg

Całkowity koszt

18 570,42 zł

Przyrowo

Prace ziemne, wykonanie ogrodzenia, niwelacja terenu - boisko sportowe w Dziwogórze;
Integracja, zakupy dla sołectwa;
Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sprzęt.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Redlo.jpg

Całkowity koszt

41 176,10 zł

Redło

Rekultywacja działki gminnej, zakup i położenie polbruku pod wiatę i scenę, zakup sceny drewnianej;
Turniej szachowy, festyn rodzinny, wyjazdy, oświetlenie świąteczne, sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej;
Zakupy dla sołectwa i konserwacja sprzętu.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Sucha_HA1adZY.jpg

Całkowity koszt

20 670,00 zł

Sucha

Ogrodzenie i altanki drewniane - Plac Borkowo;
Doposażenie placu zabaw i konserwacja urządzeń;
Integracja i zakupy na sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Szeligowo.jpg

Całkowity koszt

12 599,89 zł

Szeligowo

Integracja;
Wyposażenie świetlicy;
Nasadzenia, wyjazd mieszkańców, dofinansowanie OSP w Zajączkówku.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Toporzyk.jpg

Całkowity koszt

21 370,40 zł

Toporzyk

Ogrodzenie boiska w Toporzyku;
Wycieczka dla dzieci i młodzieży;
Zakup materiałów, naprawa i przegląd sprzętu.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Tychowko.jpg

Całkowity koszt

18 776,30 zł

Tychówko

Remont drogi gminnej w Tychówku;
Wykonanie przyłącza prądu;
Integracja.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Wardyn_Gorny.jpg

Całkowity koszt

21 493,92 zł

Wardyń Górny

Oświetlenie drogowe w Wardyniu Górnym;
Integracja, zakupy dla sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowo_kDT8IS3.jpg

Całkowity koszt

15 317,51 zł

Zajączkowo

Doposażenie placu zabaw na przystani rowerowej;
Zagospodarowanie dalszej części przystani rowerowej;
Integracja, zajęcia gimnastyczne dla kobiet.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowko_8qeLYYs.jpg

Całkowity koszt

15 399,86 zł

Zajączkówko

Wyposażenie świetlicy, strażnicy, placu zabaw, adaptacja pomieszczeń świetlicy na zaplecze kuchenne;
Integracja.


06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Połczynie-Zdroju rozlicza tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
10 211 755,00 zł
Prognoza
100%
12 764 693,00 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 1
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
place zabaw
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Połczynie-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Połczyn-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.