Radzymin_aktualizacja

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Radzyminie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 404
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
144 650 927,03 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
icon-pit
PIT
3 490 800 000 zł
24.13%
icon-cit
CIT
119 000 000 zł
0.82%
icon-sprzedaz-nieruchomosci
Podatki od nieruchomości
1 830 000 000 zł
12.65%
icon-podatki-lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
887 607 000 zł
6.14%
icon-dotacje-unijne
Dotacje
5 451 622 203 zł
37.69%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencje
2 340 679 800 zł
16.18%
icon-pozostale
Pozostałe dochody
345 383 700 zł
2.39%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
52 651 019,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
30 615 724,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 923 531,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 328 263,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
30 751 846,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna
całkowity koszt
11 981 861,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 191 820,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 720 597,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
całkowity koszt
1 576 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
468 548,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
325 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
632 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
364 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
616 014,55 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
52 651 019,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
30 615 724,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 923 531,00 zł
Transport i łaczność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 328 263,39 zł
Gospodarka komunalna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
30 751 846,77 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna
całkowity koszt
11 981 861,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 191 820,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 720 597,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
całkowity koszt
1 576 750,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
468 548,00 zł
Budżet obywatelski
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
325 100,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
632 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
364 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
616 014,55 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
16 274 002,00 zł
Szkoły podstawowe
17 852 489,00 zł
Gimnazja
4 801 828,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 106 795,00 zł
Świetlice i stołówki
1 647 408,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 080 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
46 477,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
308 000,00 zł
Materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
332 520,00 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym
3 408 000,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Ciemnem
548 000,00 zł
Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach
3 245 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenie wychowawcze
21 752 100,00 zł
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne
8 385 084,00 zł
Pozostała działalność, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny
Pozostałe wydatki
1 205 740,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 256 198,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 036 954,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
546 500,00 zł
Inwestycje w Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie
350 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
126 508,00 zł
Zasiłki stałe
477 396,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
100 700,00 zł
opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczeniaz pomocy społecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczacew zajeciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
89 800,00 zł
Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Dodatki mieszkaniowe, Ratownictwo medyczne, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pozostała działalność, Pozostała działalność, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
939 475,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 350 000,00 zł
Biblioteki
1 150 000,00 zł
Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdujacego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej
450 000,00 zł
Adaptacja budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno-eduacyjne
1 222 000,00 zł
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
156 263,39 zł
Drogi publiczne gminne
6 084 857,05 zł
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej
13 362 023,00 zł
Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo- rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie
4 270 000,00 zł
Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie
1 475 000,00 zł
Budowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie
748 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 014 966,72 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
55 500,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
95 000,00 zł
Pozostała działalność
646 500,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 220 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 539 261,32 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
114 000,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji
"Zielony Radzymin" - rozwój terenów zielonych w centrum miasta
150 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
4 548 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
165 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
100 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
263 000,00 zł
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
882 600,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
8 703 000,00 zł
Rady gmin
468 000,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 402 600,00 zł
Urzędy wojewódzkie
161 820,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
313 800,00 zł
Pozostała działalność
142 600,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
1 836 097,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
562 500,00 zł
Budowa budynku komunalnego
2 322 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
927 750,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
175 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
474 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Zadania w zakresie kultury fizycznej
300 000,00 zł
Pozostała działalność
168 548,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
305 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
20 100,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Starych Załubicach
115 000,00 zł
Budowa siłowni pod chmurką w miejscowościach Cegielna i Słupno
170 000,00 zł
Utworzenie przestrzeni rekreacyjno- sportowej dla mieszkańców Zawad i Zwierzyńca
132 000,00 zł
Projekt i budowa 200 metrowej części chodnika przy ul. Słowackiego w Radzyminie
215 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
262 000,00 zł
Pozostała działalność, Cmentarze
Pozostałe wydatki
102 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
608 463,55 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa orazsadownictwa
7 551,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Radzyminie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Radzymin_aktualizacja (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.