Mieszkam w
Chorzowie

i razem ze mną mieszka oficjalnie 109 021 mieszkańców
W 2018 roku głównymi źródłami dochodów gminy były:

01

Dochody
ogółem

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pit.svg
PIT
138 462 599 zł
20.31%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/cit.svg
CIT
9 972 810 zł
1.46%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/podatki-od-nieruchomosci.svg
Podatki od nieruchomości
86 098 488 zł
12.63%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/inne-podatki-i-oplaty-lokalne.svg
Inne podatki i opłaty lokalne
3 397 064 zł
0.5%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dotacje.svg
Dotacje
189 899 888,49 zł
27.85%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/subwencje.svg
Subwencje
141 584 777 zł
20.77%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pozostale-dochody.svg
Pozostałe dochody
112 372 379,67 zł
16.48%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
239 675 786,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
66 667 118,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
15 299 172,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 626 278,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
124 794 216,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
65 989 743,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
52 986 049,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
18 624 824,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
51 434 911,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
12 593 371,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
11 930 702,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 962 735,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
24 553 344,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 097 887,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 449 011,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 091 139,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Budowa stadionu KS Ruch Chorzów przy ul. Cichej
całkowity koszt
5 350 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
2 834 705,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 247 654,80 zł