Mieszkam w
Iwanowicach

i razem ze mną mieszka oficjalnie 9 060 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
8 923 554 zł
16.95%
Podatki od nieruchomości
1 760 000 zł
3.34%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 116 200 zł
9.72%
Dotacje
20 937 467,75 zł
39.78%
Subwencje
14 346 582 zł
27.26%
Pozostałe dochody
1 549 711,58 zł
2.94%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 997 781,12 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 736 029,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 308 641,07 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 630 090,82 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 823 715,50 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 814 458,12 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 513 060,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
632 050,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
524 526,34 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
490 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
449 960,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
389 700,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
887 443,50 zł