Mieszkam w
Oleśnicy

i razem ze mną mieszka oficjalnie 35 891 mieszkańców
W 2017 roku głównymi źródłami dochodów gminy były:

01

Dochody
ogółem

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pit.svg
PIT
33 427 837,90 zł
22.26%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/cit.svg
CIT
1 825 381,87 zł
1.22%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dotacje.svg
Dotacje
42 541 969,82 zł
28.33%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/subwencje.svg
Subwencje
24 873 448 zł
16.56%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/podatki-od-nieruchomosci.svg
Podatki od nieruchomości
16 689 582,31 zł
11.11%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/inne-podatki-i-oplaty-lokalne.svg
Wpłaty z tytułu najmu nieruchomości
10 705 871,98 zł
7.13%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/inne-podatki-i-oplaty-lokalne.svg
Inne podatki i opłaty lokalne
1 687 469,28 zł
1.12%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pozostale-dochody.svg
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 707 736,14 zł
1.14%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Opłata za śmieci
4 372 447,90 zł
2.91%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/podatki-od-nieruchomosci.svg
Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości
6 648 926,54 zł
4.43%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pozostale-dochody.svg
Pozostałe dochody
5 698 583,49 zł
3.79%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 481 598,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
31 028 883,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 559 104,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 322 814,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 031 907,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 038 445,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 275 795,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 449 940,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 364 270,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 745 771,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 457 822,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
184 729,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
462 442,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-inwestycje.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
659 081,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
601 369,52 zł