Pokazuje jak Warszawa dysponuje moimi pieniędzmi z podatków
w 2012 roku

Moje miesięczne wynagrodzenie (brutto):

0

podatek, który trafia do budżetu w przeliczeniu na 1 dzień / miesiąc:

0

Transport i komunikacja 0 zł
Edukacja 0 zł
Obsługa mieszkańców 0 zł
Gospodarka i wykup gruntów 0 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 0 zł
Wpłata na tzw. janosikowe 0 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 zł
Kultura 0 zł
Obsługa długu 0 zł
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 0 zł
Rekreacja, sport i turystyka 0 zł
Sprawdź nacoidamojepieniadze.pl

Źródło: Uchwała nr LIX/1657/2013 Rada m. st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2012 rok