Budżet gminy
Brzeg Dolny

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Brzeg Dolny

Budżet 2023

Dochody 101 581 409,0 zł

28,96% Podatki od nieruchomości
15,53% PIT
15,04% Dotacje
13,26% Subwencje
9,79% Inne podatki i opłaty lokalne
8,8% Pozostałe dochody
6,13% Środki na dofinansowanie zadań
2,49% CIT

Wydatki 111 639 711,06 zł

Oświata i wychowanie 35,75%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,04%
Kultura fizyczna 11,01%
Administracja publiczna 8,82%
Rodzina 6,21%
Pomoc społeczna 4,53%
Turystyka 3,69%
Transport i łączność 3,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,07%
Rolnictwo i łowiectwo 3,03%
Gospodarka mieszkaniowa 3,01%
Obsługa długu publicznego 2,47%
Pozostałe wydatki 1,36%
Ochrona zdrowia 1,23%
Działalność usługowa 0,9%
Różne rozliczenia 0,49%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Brzeg Dolny

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Brzeg Dolny

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 134
2019
16 093
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.