Brzeg Dolny

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 103
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
114 850 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.81%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
22 748 810 zł
19.81%
CIT
3 379 738 zł
2.94%
Dotacje
11 037 336 zł
9.61%
Subwencje
16 243 858 zł
14.14%
Środki na dofinansowanie zadań
6 829 790 zł
5.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 475 400 zł
9.12%
Podatki od nieruchomości
35 000 000 zł
30.47%
Pozostałe dochody
9 135 068 zł
7.95%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
121 850 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 098 682,00 zł
stanowią 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
23 098 682,00 zł
Wydatki bieżące
81%
98 751 318,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 300 874,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 073 257,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 816 589,13 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 596 408,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 270 045,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 178 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 902 138,87 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 843 888,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 664 760,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 144 472,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 555 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
762 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
700 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
600 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
442 568,00 zł

Źródło: Plan budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
23 098 682,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.64%
Sprawy społeczne, kultura i sport
45.36%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
12 621 982,00 zł
10 476 700,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym
Całkowity koszt
3 781 020,00 zł
Szpitale

Szpitale

 • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Udziały w spółkach

Udziały w spółkach

 • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.
Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Park rowerowy

Park rowerowy

 • Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Brzegu Dolnym
Całkowity koszt
872 000,00 zł
Przestrzenie publiczne

Przestrzenie publiczne

 • Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Brzeg Dolny
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw;
 • Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Wały.
Całkowity koszt
114 862,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • EWT Interreg Central Europe From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles - Realizacja i promocja idei Circular economy i nowego podejścia do produktów, które podlegają ponownemu użyciu
Całkowity koszt
258 500,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Remont wnętrza zabytkowej kaplicy p.w. Św. Jadwigi na cmentarzu parafialnym przy Alejach Jerozolimskich w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
 • Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny w Radeczu – II etap - dotacja celowa inwestycyjna.
Całkowity koszt
1 496 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
 • Modernizacja gminnych obiektów sportowych.
Całkowity koszt
4 725 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Modernizacja terenu rekreacyjnego w sołectwie Pysząca;
 • Zakup i montaż monitoringu na placu rekreacyjnym w sołectwie Pogalewo Wielkie.
Całkowity koszt
20 200,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Jodłowicach
Całkowity koszt
4 400,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
 • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godzięcin i Bukowice;
 • Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Bukowice- Brzeg Dolny - dokumentacja projektowa;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.
Całkowity koszt
5 157 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
 • Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • Kanalizacja miasta;
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
Całkowity koszt
715 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową - Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa ulicy Jarzębinowej, Akacjowej i Klonowej w Brzegu Dolnym;
 • Zagospodarowanie wnętrz osiedli.
Całkowity koszt
3 600 000,00 zł
Grunty i nieruhomości

Grunty i nieruhomości

 • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
 • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.
Całkowity koszt
279 700,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny
Całkowity koszt
125 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Monitoring miejski
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Cmentarze

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Cmentarze

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

3 781 020,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym
Szpitale

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Szpitale

 • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym
Udziały w spółkach

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Udziały w spółkach

 • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.
Park rowerowy

Całkowity koszt

872 000,00 zł

Park rowerowy

 • Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Brzegu Dolnym
Przestrzenie publiczne

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Przestrzenie publiczne

 • Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Brzeg Dolny
Place zabaw

Całkowity koszt

114 862,00 zł

Place zabaw

 • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw;
 • Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Wały.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

258 500,00 zł

Ochrona środowiska

 • EWT Interreg Central Europe From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles - Realizacja i promocja idei Circular economy i nowego podejścia do produktów, które podlegają ponownemu użyciu
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

1 496 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Remont wnętrza zabytkowej kaplicy p.w. Św. Jadwigi na cmentarzu parafialnym przy Alejach Jerozolimskich w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
 • Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny w Radeczu – II etap - dotacja celowa inwestycyjna.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

4 725 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
 • Modernizacja gminnych obiektów sportowych.
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

20 200,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Modernizacja terenu rekreacyjnego w sołectwie Pysząca;
 • Zakup i montaż monitoringu na placu rekreacyjnym w sołectwie Pogalewo Wielkie.
Świetlice

Całkowity koszt

4 400,00 zł

Świetlice

 • Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Jodłowicach
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

5 157 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
 • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godzięcin i Bukowice;
 • Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Bukowice- Brzeg Dolny - dokumentacja projektowa;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

715 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
 • Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • Kanalizacja miasta;
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową - Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341
Drogi gminne

Całkowity koszt

3 600 000,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa ulicy Jarzębinowej, Akacjowej i Klonowej w Brzegu Dolnym;
 • Zagospodarowanie wnętrz osiedli.
Grunty i nieruhomości

Całkowity koszt

279 700,00 zł

Grunty i nieruhomości

 • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
 • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

125 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny
Monitoring

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Monitoring

 • Monitoring miejski
Oświetlenie

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
22 748 810,00 zł
Prognoza
100%
25 276 455,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.