Budżet gminy
Czosnów

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Czosnów

Budżet 2023

Dochody 94 974 591,51 zł

20,84% Podatki od nieruchomości
15,85% PIT
14,38% Subwencje
13,45% Środki na dofinansowanie zadań
13,1% CIT
8,63% Pozostałe dochody
8,42% Inne podatki i opłaty lokalne
5,32% Dotacje

Wydatki 117 195 770,14 zł

Oświata i wychowanie 28,02%
Transport i łączność 23,45%
Rolnictwo i łowiectwo 16,7%
Administracja publiczna 9,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,6%
Różne rozliczenia 3,16%
Rodzina 3,15%
Pomoc społeczna 2,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,38%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,1%
Kultura fizyczna 1,03%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,89%
Gospodarka mieszkaniowa 0,55%
Obsługa długu publicznego 0,48%
Pozostałe wydatki 0,47%
Ochrona zdrowia 0,39%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Czosnów

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Czosnów

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.