Budżet gminy
Dębnica Kaszubska

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Dębnica Kaszubska

Budżet 2022

Dochody 56 291 816,0 zł

36,0% Subwencje
24,34% Dotacje
14,39% Pozostałe dochody
9,93% PIT
8,4% Inne podatki i opłaty lokalne
6,87% Podatki od nieruchomości
0,07% CIT

Wydatki 62 167 042,0 zł

Oświata i wychowanie 32,75%
Rodzina 15,82%
Administracja publiczna 11,02%
Pomoc społeczna 7,93%
Transport i łączność 7,58%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,96%
Rolnictwo i łowiectwo 4,66%
Kultura fizyczna 4,46%
Gospodarka mieszkaniowa 2,49%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,2%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,32%
Obsługa długu publicznego 1,05%
Pozostałe wydatki 0,63%
Różne rozliczenia 0,45%
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 0,36%
Działalność usługowa 0,31%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Dębnica Kaszubska

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Dębnica Kaszubska

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 534
2019
9 495
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.