Gierałtowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Gierałtowice.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
12 084
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
84 629 153,62 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.87%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 123 969 zł
17.87%
CIT
672 034 zł
0.79%
Dotacje
7 782 863,94 zł
9.2%
Subwencje
19 669 918 zł
23.24%
Środki na dofinansowanie zadań
754 526,09 zł
0.89%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 757 786,54 zł
17.44%
Podatki od nieruchomości
18 848 668,98 zł
22.27%
Pozostałe dochody
7 019 387,07 zł
8.29%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
90 356 640,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 765 225,59 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
20 765 225,59 zł
Wydatki bieżące
77%
69 591 414,47 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
43 323 524,65 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 674 809,39 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 703 785,36 zł
Rodzina
całkowity koszt
3 011 522,64 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 945 651,95 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 802 204,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 648 214,38 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 565 125,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
878 252,14 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
715 830,48 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
635 492,58 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
585 750,75 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
866 476,42 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Gierałtowice w 2023 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
20 765 225,59 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.83%
Ochrona środowiska, sprawy społeczne, sport i kultura
23.17%
Transport i łączność
Wydatki na inwestycje w dziale
15 953 469,27 zł
4 811 756,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu;
 • Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku GBP.
Całkowity koszt
68 730,46 zł
Policja

Policja

 • Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Przyszowicach;
 • Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Gierałtowice.
Całkowity koszt
128 950,00 zł
Oświata

Oświata

 • Zakup maty asekuracyjnej pod ściankę wspinaczkową;
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach;
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie.
Całkowity koszt
6 527 620,74 zł
Szpitale

Szpitale

 • Dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o.;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.;
 • Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.
Całkowity koszt
7 031 200,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice;
 • Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 • STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Całkowity koszt
619 161,77 zł
Tereny zielone i rekreacja

Tereny zielone i rekreacja

 • Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul.Topolowej w Chudowie;
 • Zagospodarowanie terenu placu targowego na mejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowicach;
 • Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach;
 • Zakup i montaż wiaty rowerowej w Paniówkach.
Całkowity koszt
223 318,80 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Zakup i montaż zadaszenia - plac zabaw obok szkoły w Przyszowicach
Całkowity koszt
19 987,50 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki.
Całkowity koszt
1 294 500,00 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Całkowity koszt
1 915,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów
Całkowity koszt
4 500 000,00 zł
Inwestycje drogowe - dokumentacja

Inwestycje drogowe - dokumentacja

 • Dokumentacja projektowa:
  - przebudowy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach;
  - przebudowy ul. Zwycięstwa w Paniówkach;
  - wykonania połączenia kanalizacji deszczowej w ul. K.Miarki w Przyszowicach;
  - wykonania odwodnienia łącznika ul. Ks.Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach.
Całkowity koszt
215 250,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa odwodnienia łącznika ul. Ks. Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach;
 • Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Przyszowicach.
Całkowity koszt
94 591,32 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ochrona środowiska, sprawy społeczne, sport i kultura
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

68 730,46 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu;
 • Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku GBP.
Policja

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Policja

 • Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji
Straż Pożarna

Całkowity koszt

128 950,00 zł

Straż Pożarna

 • Wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Przyszowicach;
 • Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Gierałtowice.
Oświata

Całkowity koszt

6 527 620,74 zł

Oświata

 • Zakup maty asekuracyjnej pod ściankę wspinaczkową;
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach;
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie.
Szpitale

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Szpitale

 • Dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

7 031 200,00 zł

Ochrona środowiska

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o.;
 • Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.;
 • Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

619 161,77 zł

Ochrona powietrza

 • Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice;
 • Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 • STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Tereny zielone i rekreacja

Całkowity koszt

223 318,80 zł

Tereny zielone i rekreacja

 • Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul.Topolowej w Chudowie;
 • Zagospodarowanie terenu placu targowego na mejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowicach;
 • Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach;
 • Zakup i montaż wiaty rowerowej w Paniówkach.
Place zabaw

Całkowity koszt

19 987,50 zł

Place zabaw

 • Zakup i montaż zadaszenia - plac zabaw obok szkoły w Przyszowicach
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 294 500,00 zł

Obiekty sportowe

 • Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki.
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

1 915,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

4 500 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów
Inwestycje drogowe - dokumentacja

Całkowity koszt

215 250,00 zł

Inwestycje drogowe - dokumentacja

 • Dokumentacja projektowa:
  - przebudowy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach;
  - przebudowy ul. Zwycięstwa w Paniówkach;
  - wykonania połączenia kanalizacji deszczowej w ul. K.Miarki w Przyszowicach;
  - wykonania odwodnienia łącznika ul. Ks.Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach.
Drogi gminne

Całkowity koszt

94 591,32 zł

Drogi gminne

 • Budowa odwodnienia łącznika ul. Ks. Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach;
 • Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Przyszowicach.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Gierałtowice rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
15 123 969,00 zł
Prognoza
100%
16 804 410,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Gierałtowice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gierałtowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.