Budżet gminy
Główczyce

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Główczyce

Budżet 2022

Dochody 53 573 475,84 zł

33,66% Subwencje
22,32% Dotacje
18,6% Pozostałe dochody
10,45% Inne podatki i opłaty lokalne
7,64% PIT
7,22% Podatki od nieruchomości
0,1% CIT

Wydatki 69 657 675,9 zł

Oświata i wychowanie 22,72%
Transport i łączność 18,08%
Rolnictwo i łowiectwo 14,91%
Rodzina 13,81%
Administracja publiczna 9,45%
Pomoc społeczna 6,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,11%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,58%
Turystyka 2,02%
Pozostałe wydatki 1,37%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,09%
Gospodarka mieszkaniowa 0,8%
Obsługa długu publicznego 0,72%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Główczyce

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Główczyce

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.