Budżet gminy
Mińsk Mazowiecki

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Mińsk Mazowiecki

Budżet 2022

Dochody 94 367 952,9 zł

23,56% Dotacje
21,32% PIT
16,86% Subwencje
13,39% Podatki od nieruchomości
10,14% Środki na dofinansowanie zadań
9,49% Inne podatki i opłaty lokalne
5,0% Pozostałe dochody
0,24% CIT

Wydatki 105 485 002,99 zł

Oświata i wychowanie 29,25%
Rodzina 13,68%
Pomoc społeczna 12,79%
Rolnictwo i łowiectwo 11,25%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,97%
Administracja publiczna 9,44%
Transport i łączność 7,93%
Kultura fizyczna 1,14%
Gospodarka mieszkaniowa 1,02%
Ochrona zdrowia 0,83%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,79%
Obsługa długu publicznego 0,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,57%
Działalność usługowa 0,3%
Różne rozliczenia 0,29%
Pozostałe wydatki 0,15%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Mińsk Mazowiecki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Mińsk Mazowiecki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

15 490
2019
15 673
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

11
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.