Budżet gminy
Oleśnica

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Oleśnica

Budżet 2022

Dochody 91 540 297,4 zł

22,66% Dotacje
19,77% PIT
19,36% Pozostałe dochody
13,7% Subwencje
13,55% Podatki od nieruchomości
10,83% Inne podatki i opłaty lokalne
0,13% CIT

Wydatki 105 322 647,13 zł

Oświata i wychowanie 23,23%
Rodzina 14,76%
Transport i łączność 11,6%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11,52%
Administracja publiczna 11,24%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,67%
Rolnictwo i łowiectwo 5,18%
Pomoc społeczna 4,92%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,44%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,99%
Obsługa długu publicznego 1,43%
Kultura fizyczna 1,12%
Ochrona zdrowia 0,64%
Gospodarka mieszkaniowa 0,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,43%
Pozostałe wydatki 0,35%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Oleśnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Oleśnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

13 854
2019
14 124
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.