Budżet gminy
Suwałki

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Suwałki

Budżet 2022

Dochody 43 932 561,66 zł

29,09% Podatki od nieruchomości
27,8% Dotacje
17,34% PIT
11,69% Inne podatki i opłaty lokalne
10,98% Subwencje
1,86% Pozostałe dochody
1,24% CIT

Wydatki 57 355 303,36 zł

Transport i łączność 24,11%
Oświata i wychowanie 23,32%
Administracja publiczna 13,1%
Rodzina 11,35%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,58%
Pomoc społeczna 6,0%
Gospodarka mieszkaniowa 4,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,02%
Rolnictwo i łowiectwo 1,68%
Różne rozliczenia 1,65%
Pozostała działalnosć w zakresie polityki społecznej 1,1%
Turystyka 1,07%
Informatyka 1,05%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,65%
Ochrona zdrowia 0,28%
Działalność usługowa 0,27%
Pozostałe wydatki 0,22%
Obsługa długu publicznego 0,15%
Kultura fizyczna 0,11%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Suwałki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Suwałki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 739
2019
7 826
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.