Budżet gminy
Świdnica

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Świdnica

Budżet 2023

Dochody 109 212 216,8 zł

21,67% Subwencje
18,5% Inne podatki i opłaty lokalne
16,37% PIT
15,09% Podatki od nieruchomości
13,53% Środki na dofinansowanie zadań
10,32% Dotacje
4,03% Pozostałe dochody
0,49% CIT

Wydatki 124 967 363,8 zł

Oświata i wychowanie 33,51%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,26%
Transport i łączność 10,01%
Administracja publiczna 9,07%
Rodzina 6,97%
Turystyka 6,0%
Rolnictwo i łowiectwo 5,53%
Pomoc społeczna 3,96%
Gospodarka mieszkaniowa 3,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,67%
Obsługa długu publicznego 2,4%
Kultura fizyczna 1,82%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,38%
Różne rozliczenia 1,17%
Pozostałe wydatki 0,85%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,69%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Świdnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Świdnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

17 311
2019
17 400
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.