Budżet gminy
Halinów

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Halinów

Budżet 2022

Dochody 97 127 703,5 zł

24,15% PIT
23,75% Dotacje
20,66% Subwencje
11,03% Podatki od nieruchomości
9,09% Inne podatki i opłaty lokalne
7,92% Środki na dofinansowanie zadań
2,88% Pozostałe dochody
0,52% CIT

Wydatki 135 457 473,5 zł

Oświata i wychowanie 29,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20,14%
Rodzina 14,93%
Transport i łączność 13,66%
Administracja publiczna 8,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,54%
Pomoc społeczna 2,34%
Gospodarka mieszkaniowa 2,25%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,49%
Kultura fizyczna 1,03%
Obsługa długu publicznego 0,77%
Działalność usługowa 0,63%
Rolnictwo i łowiectwo 0,56%
Ochrona zdrowia 0,31%
Różne rozliczenia 0,26%
Pozostałe wydatki 0,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Halinów

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Halinów

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 336
2019
16 438
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

14
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.