Budżet gminy
Jedlnia-Letnisko

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Jedlnia-Letnisko

Budżet 2023

Dochody 83 215 262,25 zł

24,82% Subwencje
18,25% Środki na dofinansowanie zadań
14,54% PIT
14,5% Dotacje
14,16% Pozostałe dochody
8,01% Inne podatki i opłaty lokalne
5,71% Podatki od nieruchomości
0,01% CIT

Wydatki 96 712 373,25 zł

Oświata i wychowanie 27,33%
Transport i łączność 23,77%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,0%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9,6%
Rodzina 7,39%
Administracja publiczna 7,03%
Rolnictwo i łowiectwo 4,32%
Pomoc społeczna 2,69%
Kultura fizyczna 1,31%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,2%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,7%
Pozostałe wydatki 0,62%
Obsługa długu publicznego 0,57%
Gospodarka mieszkaniowa 0,5%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,49%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,49%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Jedlnia-Letnisko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Jedlnia-Letnisko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.