Budżet gminy
Jelcz-Laskowice

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Jelcz-Laskowice

Budżet 2022

Dochody 122 500 000,0 zł

23,97% Dotacje
22,29% Podatki od nieruchomości
22,16% PIT
16,36% Subwencje
8,79% Inne podatki i opłaty lokalne
3,51% Pozostałe dochody
2,93% CIT

Wydatki 149 523 509,0 zł

Oświata i wychowanie 31,71%
Transport i łączność 14,35%
Rodzina 12,94%
Administracja publiczna 10,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,08%
Pomoc społeczna 4,45%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,09%
Gospodarka mieszkaniowa 3,49%
Kultura fizyczna 2,89%
Rózne rozliczenia 2,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,35%
Ochrona zdrowia 0,98%
Pozostałe wydatki 0,91%
Rolnictwo i łowiectwo 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Jelcz-Laskowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Jelcz-Laskowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

23 296
2020
2021
23 296
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2020
2021
3
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.