Budżet gminy
Kępno

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Kępno

Budżet 2023

Dochody 163 044 433,59 zł

19,26% PIT
17,36% Podatki od nieruchomości
15,33% Subwencje
15,0% Dotacje
12,01% Inne podatki i opłaty lokalne
10,15% Środki na dofinansowanie zadań
9,9% Pozostałe dochody
0,99% CIT

Wydatki 178 627 349,71 zł

Oświata i wychowanie 29,68%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25,62%
Administracja publiczna 9,76%
Transport i łączność 8,49%
Pomoc społeczna 6,03%
Rodzina 5,85%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode 4,08%
Kultura fizyczna 3,05%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,93%
Gospodarka mieszkaniowa 1,65%
Obsługa długu publicznego 1,52%
Ochrona zdrowia 0,92%
Pozostałe wydatki 0,57%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,55%
Różne rozliczenia 0,31%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kępno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kępno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 482
2019
24 375
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.