Budżet gminy
Kłodawa

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Kłodawa

Budżet 2022

Dochody 52 937 718,0 zł

28,12% PIT
23,26% Dotacje
19,85% Subwencje
12,85% Podatki od nieruchomości
8,81% Pozostałe dochody
6,69% Inne podatki i opłaty lokalne
0,41% CIT

Wydatki 57 625 818,0 zł

Oświata i wychowanie 29,49%
Rodzina 16,62%
Administracja publiczna 13,4%
Transport i łączność 10,23%
Rolnictwo i łowiectwo 8,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,3%
Pomoc społeczna 5,51%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,17%
Kultura fizyczna 1,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,91%
Działalność usługowa 0,8%
Gospodarka mieszkaniowa 0,77%
Rózne rozliczenia 0,72%
Pozostałe wydatki 0,62%
Ochrona zdrowia 0,37%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,15%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kłodawa

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kłodawa

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

8 769
2020
2021
8 769
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.