Budżet gminy
Kobylnica

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Kobylnica

Budżet 2022

Dochody 108 942 929,81 zł

18,57% Podatki od nieruchomości
17,68% Dotacje
16,11% Subwencje
15,13% PIT
11,87% Inne podatki i opłaty lokalne
10,53% Pozostałe dochody
9,56% Środki na dofinansowanie zadań
0,56% CIT

Wydatki 144 001 214,81 zł

Oświata i wychowanie 28,66%
Transport i łączność 16,73%
Administracja publiczna 13,55%
Rodzina 7,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,61%
Gospodarka mieszkaniowa 5,48%
Kultura fizyczna 4,71%
Pomoc społeczna 4,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,83%
Rolnictwo i łowiectwo 3,83%
Obsługa długu publicznego 1,15%
Ochrona zdrowia 0,75%
Pozostałe wydatki 0,52%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,45%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,45%
Działalność usługowa 0,23%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kobylnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kobylnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 848
2019
13 211
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.