01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
31 506
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
210 593 707,31 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
28.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
60 505 047 zł
28.73%
CIT
12 692 918 zł
6.03%
Podatki od nieruchomości
41 623 000 zł
19.76%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 000 421 zł
6.17%
Dotacje
39 659 711,65 zł
18.83%
Subwencje
35 968 513 zł
17.08%
Pozostałe dochody
7 144 096,66 zł
3.39%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
246 921 510,31 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
68 898 505,71 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
68 898 505,71 zł
Wydatki bieżące
72%
178 023 004,60 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
108 053 590,70 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
37 631 295,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
29 675 574,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 933 693,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
10 161 264,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 104 317,54 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 906 674,83 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 055 761,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 787 572,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 164 479,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 013 515,93 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 630 700,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 256 657,12 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 546 416,00 zł

Źródło: Uchwała nr XLIX/435/2022 Rady Gminy Komorniki z dnia 30.03.2022. 

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.