Budżet gminy
Łęczyce

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Łęczyce

Budżet 2023

Dochody 80 633 533,73 zł

33,66% Subwencje
19,02% Dotacje
12,77% Podatki od nieruchomości
9,13% Środki na dofinansowanie zadań
8,85% Inne podatki i opłaty lokalne
8,34% PIT
7,79% Pozostałe dochody
0,44% CIT

Wydatki 86 953 035,73 zł

Oświata i wychowanie 35,82%
Rodzina 11,67%
Administracja publiczna 11,24%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,96%
Rolnictwo i łowiectwo 5,6%
Transport i łączność 5,09%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4,79%
Pomoc społeczna 4,76%
Gospodarka mieszkaniowa 3,53%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,32%
Pozostałe wydatki 1,61%
Kultura fizyczna 1,28%
Obsługa długu publicznego 0,73%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,58%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Łęczyce

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Łęczyce

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 084
2019
12 102
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.