Budżet gminy
Lesznowola

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Lesznowola

Budżet 2022

Dochody 327 596 976,0 zł

28,73% PIT
18,02% Subwencje
16,5% Pozostałe dochody
12,87% Podatki od nieruchomości
12,49% Dotacje
9,72% Inne podatki i opłaty lokalne
1,66% CIT

Wydatki 351 817 647,0 zł

Oświata i wychowanie 45,18%
Transport i łączność 11,08%
Rodzina 8,73%
Administracja publiczna 7,76%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,69%
Gospodarka mieszkaniowa 4,06%
Pomoc społeczna 3,03%
Różne rozliczenia 2,95%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,38%
Obsługa długu publicznego 2,35%
Rolnictwo i łowiectwo 2,09%
Kultura fizyczna 1,58%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,4%
Ochrona zdrowia 0,42%
Pozostałe wydatki 0,3%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Lesznowola

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Lesznowola

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

28 500
2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

8
2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

39
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.