Budżet gminy
Luzino

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Luzino

Budżet 2022

Dochody 104 953 376,82 zł

32,97% Dotacje
25,71% Subwencje
16,04% PIT
10,09% Pozostałe dochody
8,04% Inne podatki i opłaty lokalne
6,71% Podatki od nieruchomości
0,44% CIT

Wydatki 116 639 693,4 zł

Oświata i wychowanie 33,68%
Rodzina 19,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,0%
Administracja publiczna 8,48%
Transport i łączność 7,29%
Rolnictwo i łowiectwo 7,05%
Pomoc społeczna 4,13%
Kultura fizyczna 2,93%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,58%
Obsługa długu publicznego 1,37%
Gospodarka mieszkaniowa 0,82%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,67%
Ochrona zdrowia 0,45%
Pozostałe wydatki 0,34%
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 0,34%
Różne rozliczenia 0,32%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Luzino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Luzino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 539
2019
16 855
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.