Budżet gminy
Maszewo

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Maszewo

Budżet 2022

Dochody 44 047 876,0 zł

31,92% Subwencje
19,06% Dotacje
13,56% Pozostałe dochody
13,18% Inne podatki i opłaty lokalne
12,01% PIT
10,06% Podatki od nieruchomości
0,2% CIT

Wydatki 47 804 371,3 zł

Oświata i wychowanie 33,14%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,85%
Rodzina 15,83%
Administracja publiczna 9,11%
Pomoc społeczna 5,97%
Transport i łączność 5,28%
Rózne rozliczenia 3,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,25%
Kultura fizyczna 1,98%
Pozostałe wydatki 1,65%
Rolnictwo i łowiectwo 1,12%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,73%
Działalność usługowa 0,54%
Gospodarka mieszkaniowa 0,52%
Ochrona zdrowia 0,41%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Maszewo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Maszewo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.