Budżet gminy
Michałowice

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Michałowice

Budżet 2022

Dochody 60 886 740,45 zł

33,21% PIT
19,39% Dotacje
18,28% Subwencje
14,22% Inne podatki i opłaty lokalne
7,72% Podatki od nieruchomości
7,03% Pozostałe dochody
0,15% CIT

Wydatki 75 572 919,55 zł

Oświata i wychowanie 30,73%
Rodzina 12,43%
Administracja publiczna 12,14%
Transport i łączność 11,29%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,95%
Rolnictwo i łowiectwo 7,75%
Kultura fizyczna 5,41%
Pomoc społeczna 4,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,96%
Gospodarka mieszkaniowa 1,78%
Różne rozliczenia 0,6%
Obsługa długu publicznego 0,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,51%
Pozostałe wydatki 0,48%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Michałowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Michałowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

10 762
2019
10 909
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.