Budżet gminy
Nadarzyn

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Nadarzyn

Budżet 2023

Dochody 186 924 592,71 zł

18,91% PIT
17,89% Podatki od nieruchomości
17,55% Inne podatki i opłaty lokalne
15,09% Subwencje
9,7% Pozostałe dochody
9,08% Dotacje
7,1% Środki na dofinansowanie zadań
4,68% CIT

Wydatki 208 961 563,16 zł

Oświata i wychowanie 37,93%
Administracja publiczna 9,51%
Ochrona zdrowia 7,86%
Różne rozliczenia 7,72%
Rolnictwo i łowiectwo 7,37%
Transport i łączność 6,75%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,64%
Rodzina 3,45%
Kultura fizyczna 3,33%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,3%
Pomoc społeczna 1,84%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,77%
Obsługa długu publicznego 1,72%
Gospodarka mieszkaniowa 1,17%
Działalność usługowa 0,26%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,25%
Pozostałe wydatki 0,11%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nadarzyn

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nadarzyn

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 032
2019
14 353
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

15
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.