Nasielsk

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
19 226
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
96 298 492,31 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.56%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 948 239 zł
16.56%
CIT
241 539 zł
0.25%
Podatki od nieruchomości
8 800 000 zł
9.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 384 000 zł
11.82%
Dotacje
21 328 335,31 zł
22.15%
Subwencje
29 332 379 zł
30.46%
Pozostałe dochody
9 264 000 zł
9.62%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
113 059 352,76 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 292 269,01 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
25 292 269,01 zł
Wydatki bieżące
78%
87 767 083,75 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 451 389,94 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 807 372,14 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 005 560,20 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 368 503,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 065 693,86 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 837 008,61 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 828 506,28 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 771 739,93 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
569 390,45 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
440 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
599 496,59 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
418 429,76 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
117 000,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
778 662,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
25 292 269,01 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
12.62%
Infrastruktura
33.21%
Infrastruktura drogowa
53.18%
Oświatakultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 192 042,44 zł
8 400 000,00 zł
13 450 226,57 zł
Sieci wodociągowo - kanalizacyjne

Sieci wodociągowo - kanalizacyjne

Budowa małych sieci wodociągowych – kanalizacyjnych.

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku.

Całkowity koszt
2 992 042,44 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Nasielsk.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Rozbudowa dróg

Rozbudowa dróg

Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk.

Całkowity koszt
6 900 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim.

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku.

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Kultura

Kultura

Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku.

Całkowity koszt
6 000 000,00 zł
Pozostałe

Pozostałe

Pozostałe inwestycje i dotacje.

Całkowity koszt
2 180 226,57 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieci wodociągowo - kanalizacyjne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Sieci wodociągowo - kanalizacyjne

Budowa małych sieci wodociągowych – kanalizacyjnych.

Całkowity koszt

2 992 042,44 zł

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku.

Oświetlenie

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Oświetlenie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Ochrona powietrza

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Nasielsk.

Infrastruktura drogowa
Drogi gminne

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Drogi gminne

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.

Rozbudowa dróg

Całkowity koszt

6 900 000,00 zł

Rozbudowa dróg

Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk.

Oświatakultura i sport
Świetlice

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Świetlice

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku.

Kultura

Całkowity koszt

6 000 000,00 zł

Kultura

Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku.

Pozostałe

Całkowity koszt

2 180 226,57 zł

Pozostałe

Pozostałe inwestycje i dotacje.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

12 159,29 zł

Aleksandrowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

26 062,94 zł

Andzin

Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa
Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn
Wykonanie oświetlenia na działce gminnej nr 132
Zakup piłkochwytów
Zakup drzewa na wykonanie altany

Całkowity koszt

20 778,53 zł

Borkowo

Przegląd placu zabaw
Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn
Remont ulicy Polnej w Borkowie

Całkowity koszt

18 161,97 zł

Broninek

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

21 753,32 zł

Budy Siennickie

Budowa chodnika przy drodze gminnej

Całkowity koszt

23 035,95 zł

Cegielnia Psucka

Zagospodarowanie działki gminnej nr 397
Wykonanie projektu placu zabaw z siłownią
Wykonanie odwodnienia przy budynku świetlicy

Całkowity koszt

14 468,01 zł

Chechnówka

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Zakup tablicy informacyjnej

Całkowity koszt

14 673,23 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

21 240,27 zł

Chrcynno

Oznakowanie dojazdu do posesji w Chrcynnie
Wykonanie rozgraniczenia drogi w Chrcynnie

Całkowity koszt

35 195,23 zł

Cieksyn

Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn
Oświetlenie boiska sportowego KS WKRA Cieksyn

Całkowity koszt

16 058,47 zł

Czajki

Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn

Całkowity koszt

11 235,80 zł

Dąbrowa

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

24 677,71 zł

Dębinki

Zakup siatki na boisko
Dobudowa oświetlenia ulicznego
Zakup wyposażenia dla OSP Cieksyn
Wykonanie nawodnienia na boisku

Całkowity koszt

18 469,80 zł

Dobra Wola

Zakup wyposażenia dla OSP Cieksyn
Wykonanie placu zabaw

Całkowity koszt

15 955,86 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

20 419,39 zł

Jackowo Dworskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

17 443,70 zł

Jackowo Włościańskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Zakup materiałów do budowy ogrodzenia na działce nr 115 w Jackowie

Całkowity koszt

18 828,94 zł

Jaskółowo

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
Dobudowa oświetlenia ulicznego
Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP

Całkowity koszt

22 061,15 zł

Kątne

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej

Całkowity koszt

15 083,67 zł

Kędzierzawice

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

15 494,11 zł

Konary

Zakup siłowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej

Całkowity koszt

29 346,46 zł

Kosewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Zakup urządzeń na plac zabaw
Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

18 213,28 zł

Krogule

Wykonanie wiaty przystankowej
Remont dróg gminnych
Zakup tablicy informacyjnej sołectwa

Całkowity koszt

16 468,91 zł

Krzyczki Pieniążki

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

12 569,73 zł

Krzyczki Szumne

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

15 596,72 zł

Krzyczki Żabiczki

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

18 418,50 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych
Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego
Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn

Całkowity koszt

18 572,41 zł

Lorcin

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

15 904,55 zł

Lubomin

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

14 314,10 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

15 596,72 zł

Malczyn

Remont dróg gminnych
Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie
Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn

Całkowity koszt

20 983,75 zł

Mazewo Dworskie A

Remont dróg gminnych
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A
Zakup kosiarki paliwa i farby do bramy słupków na świetlicę wiejską

Całkowity koszt

21 137,66 zł

Mazewo Włościańskie

Oznakowanie drogi gminnej
Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe

Całkowity koszt

24 164,66 zł

Miękoszyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Budowa chodnika na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie
Zakup bujaków na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie
Montaż lamp oświetleniowych na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie
Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

18 469,80 zł

Miękoszynek

Modernizacja drogi gminnej

Całkowity koszt

12 415,81 zł

Młodzianowo

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

49 509,33 zł

Mogowo

Zakup wyposażenie do sali żłobka w Starych Pieścirogach
Uregulowanie stanu prawnego działki gminnej nr 180/2 w Mogowie
Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie

Całkowity koszt

11 800,15 zł

Mokrzyce Dworskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie
Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn

Całkowity koszt

12 672,34 zł

Mokrzyce Włościańskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

21 496,80 zł

Morgi

Zakup garażu blaszanego

Całkowity koszt

32 629,98 zł

Nowa Wieś

Budowa altany na działce gminnej
Zakup rur przepustowych na drogi gminne
Budowa chodnika na ul. Piaskowej

Całkowity koszt

13 468,01 zł

Nowa Wrona

Remont dróg gminnych

Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn

Całkowity koszt

51 305,00 zł

Nowe Pieścirogi

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Modernizacja ulicy Bursztynowej
Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Starych Pieścirogach

Całkowity koszt

12 723,64 zł

Nowiny

Remont dróg gminnych
Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn

Całkowity koszt

24 677,71 zł

Nuna

Modernizacja budynku po byłej Szkole w Nunie

Całkowity koszt

22 830,73 zł

Paulinowo

Remont dróg gminnych

Zakup tablicy informacyjnej

Całkowity koszt

19 803,73 zł

Pianowo

Montaż dwóch lamp ulicznych
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Remont świetlicy wiejskiej

Całkowity koszt

14 827,15 zł

Pniewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

17 648,92 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

21 958,54 zł

Popowo Borowe

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
Zakup grilla gazowego
Zakup lampy do altany
Montaż lampy solarnej na działce 5/2 w Popowie Borowym

Całkowity koszt

14 878,45 zł

Popowo Południe

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

14 929,76 zł

Popowo Północ

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Zakup wyposażenia do altany sołeckiej

Całkowity koszt

26 678,60 zł

Psucin

Remont dróg gminnych
Dobudowa oświetlenia ulicznego
Zakup urządzeń na plac zabaw

Całkowity koszt

12 621,03 zł

Ruszkowo

Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn
Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie

Całkowity koszt

27 807,31 zł

Siennica

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

14 827,15 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

47 918,87 zł

Stare Pieścirogi

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Montaż progu zwalniającego przy ul. Wrzosowej
Budowa chodnika przy ul. Wrzosowej

Całkowity koszt

34 579,57 zł

Studzianki

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

16 212,38 zł

Toruń Dworski

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

14 673,23 zł

Toruń Dworski 2

Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

15 134,98 zł

Wągrodno

Dobudowa oświetlenia ulicznego
Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby zebrań wiejskich
Remont dróg gminnych

Całkowity koszt

14 108,88 zł

Wiktorowo

Zakup wyposażenia dla OSP Cieksyn
Dobudowa oświetlenia

Całkowity koszt

12 261,90 zł

Winniki

Dobudowa oświetlenia

Całkowity koszt

19 239,38 zł

Zaborze

Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Cieksyn
Utwardzenie zatoki autobusowej
Zakup lampy solarnej

Całkowity koszt

18 059,36 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej
Zakup tablicy informacyjnej
Zakup namiotu pawilonu handlowego na potrzeby sołectwa
Zakup wyposażania do świetlicy wiejskiej

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
15 948 239,00 zł
Prognoza
100%
17 720 265,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+2
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.