Gmina Ożarowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
5 795
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
43 463 346,05 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 070 878 zł
18.57%
CIT
576 556,25 zł
1.33%
Podatki od nieruchomości
7 094 073,14 zł
16.32%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 774 954,23 zł
8.69%
Dotacje
12 892 582,62 zł
29.66%
Subwencje
5 188 918 zł
11.94%
Pozostałe dochody
5 865 383,81 zł
13.5%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
45 966 394,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 924 789,57 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
12 924 789,57 zł
Wydatki bieżące
72%
33 041 604,68 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 585 224,71 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 187 154,72 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 882 664,77 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 172 285,34 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 409 818,24 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 056 184,56 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 845 706,60 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 585 027,97 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
901 909,87 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
447 398,47 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
425 577,10 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
414 797,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
260 185,87 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
792 458,53 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Ożarowice za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarowice w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 924 789,57 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.75%
Infrastruktura
47.25%
Sprawy społeczne, kultura i oświata
Wydatki na inwestycje w dziale
6 817 497,04 zł
6 107 292,53 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji w Tąpkowicach;
Dotacja dla mieszańców na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Całkowity koszt
1 575 164,28 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach;
Budowa drogi gminnej ul. Sportowej w Ożarowicach;
Dokumentacje projektowe dróg.

Całkowity koszt
2 576 916,51 zł
Zakup gruntów

Zakup gruntów

Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego gminy.

Całkowity koszt
508 865,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja projektu pn. "OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Ożarowice" - wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

Całkowity koszt
2 156 551,25 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Przebudowa i kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie;
Projekt koncepcji budynków usługowych na placu w Tępkowicach.

Całkowity koszt
490 048,61 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa amfiteatru w Niezdarze - opracowanie kosztorysu;
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach".

Całkowity koszt
759 563,21 zł
Przedszkola

Przedszkola

Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice.

Całkowity koszt
4 603 257,01 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Tąpkowicach;
Dokumentacja projektowa przebudowy remizy;
Dotacja dla powiatu na zakup ambulansu dla powiatowego szpitala w celu wykonywania wymazów mieszkańców powiatu;
Zakup sprzętu usprawniającego prowadzenie zajęć zdalnych z dziećmi oraz urządzenia i środki do utrzymania reżimu sanitarnego, które zostały przekazane do publicznych placówek oświatowych.

Całkowity koszt
129 735,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach;
Przebudowa Sali widowiskowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.

Całkowity koszt
87 923,51 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup serwera do ośrodka pomocy społecznej;
Zakup traktorka ogrodowego;
Dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Całkowity koszt
36 765,19 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

1 575 164,28 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji w Tąpkowicach;
Dotacja dla mieszańców na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 576 916,51 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach;
Budowa drogi gminnej ul. Sportowej w Ożarowicach;
Dokumentacje projektowe dróg.

Zakup gruntów

Całkowity koszt

508 865,00 zł

Zakup gruntów

Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego gminy.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 156 551,25 zł

Ochrona środowiska

Realizacja projektu pn. "OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Ożarowice" - wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

Sprawy społeczne, kultura i oświata
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

490 048,61 zł

Modernizacja budynków

Przebudowa i kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie;
Projekt koncepcji budynków usługowych na placu w Tępkowicach.

Kultura

Całkowity koszt

759 563,21 zł

Kultura

Przebudowa amfiteatru w Niezdarze - opracowanie kosztorysu;
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach".

Przedszkola

Całkowity koszt

4 603 257,01 zł

Przedszkola

Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

129 735,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Tąpkowicach;
Dokumentacja projektowa przebudowy remizy;
Dotacja dla powiatu na zakup ambulansu dla powiatowego szpitala w celu wykonywania wymazów mieszkańców powiatu;
Zakup sprzętu usprawniającego prowadzenie zajęć zdalnych z dziećmi oraz urządzenia i środki do utrzymania reżimu sanitarnego, które zostały przekazane do publicznych placówek oświatowych.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

87 923,51 zł

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach;
Przebudowa Sali widowiskowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

36 765,19 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup serwera do ośrodka pomocy społecznej;
Zakup traktorka ogrodowego;
Dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.