Budżet gminy
Pasłęk

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Pasłęk

Budżet 2022

Dochody 95 795 465,79 zł

27,82% Dotacje
26,08% Subwencje
12,8% PIT
11,36% Podatki od nieruchomości
11,32% Inne podatki i opłaty lokalne
10,06% Pozostałe dochody
0,56% CIT

Wydatki 102 085 542,4 zł

Oświata i wychowanie 28,05%
Rodzina 18,15%
Transport i łączność 11,13%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,88%
Administracja publiczna 8,72%
Pomoc społeczna 8,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,58%
Kultura fizyczna 2,07%
Gospodarka mieszkaniowa 1,79%
Pozostałe wydatki 1,76%
Działalność usługowa 1,01%
Rolnictwo i łowiectwo 0,55%
Ochrona zdrowia 0,55%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,55%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Pasłęk

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Pasłęk

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 313
2019
19 205
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.