Pasłęk

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pasłęku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
18 673
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
105 475 750,83 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.38%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
14 109 050 zł
13.38%
CIT
486 062 zł
0.46%
Podatki od nieruchomości
9 137 895,56 zł
8.66%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 982 294,47 zł
8.52%
Dotacje
41 610 530,64 zł
39.45%
Subwencje
24 357 717 zł
23.09%
Pozostałe dochody
6 792 201,16 zł
6.44%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
99 945 942,03 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 573 710,67 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
13 573 710,67 zł
Wydatki bieżące
86%
86 372 231,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 872 996,18 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 572 703,55 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 028 218,50 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 553 317,30 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 452 004,73 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 257 146,75 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 829 036,29 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 621 546,51 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 353 895,74 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
682 451,48 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
397 621,68 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
400 864,75 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 673 334,88 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
387 476,28 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
863 327,41 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Pasłęk za rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pasłęk w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
13 573 710,67 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
29.37%
Infrastruktura
70.63%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 987 248,81 zł
9 586 461,87 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa chodnika zlokalizowanego przy drodze gminnej - sołectwo Marianka;
Budowa wiat przystankowych;
Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica (dokumentacja);
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
1 805 113,64 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna,
ul. Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna.

Całkowity koszt
1 866 099,99 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych - sołectwo Zielonka Pasłęcka;
Budowa punktów oświetleniowych w msciejscowości Krosienko;
Budowa sieci elektroenergetycznej;
Wykonanie oświetlenia w miejscowości Majki;
Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej- sołectwo Kawki.

Całkowity koszt
203 118,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej;
Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie skrzynki elektrycznej do zestawu złączeniowo - pomiarowego w budynku remizy OSP w Drulitach.

Całkowity koszt
112 917,18 zł
Oświata

Oświata

Przebudowa kotłowni w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 2;
Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku - etap II.

Całkowity koszt
1 099 296,13 zł
Turystyka

Turystyka

Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych.

Całkowity koszt
407 260,00 zł
Sport i reakreacja

Sport i reakreacja

Zakup wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznej sołectwo Rzeczna, sołectwo Gołąbki, sołectwo Kronin, sołectwo Piniewo;
Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej (dokończenie zadania) - sołectwo Kawki.

Całkowity koszt
37 279,50 zł
Kultura

Kultura

Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II.

Całkowity koszt
7 566 499,03 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - etap I;
Publiczny Internet dla każdego w Gminie Pasłęk.

Całkowity koszt
171 200,37 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem oraz opracowaniem dokumentacji projektowej - sołectwo Kupin, sołectwo Leżnica, sołectwo Kopina.

Całkowity koszt
27 918,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Mariańskie Ogrody;
Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych - sołectwo Nowa Wieś.

Całkowity koszt
30 490,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa budynku gospodarczego - plac rekreacyjny - sołectwo Surowe;
Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci - sołectwo Robity - Wieś;
Ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego (plac rekreacyjno-sportowy) - sołectwo Robity;
Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - sołectwo Borzynowo;
Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej- sołectwo Rogowo, sołectwo Drulity.

Całkowity koszt
70 518,84 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wpłaty na fundusz celowy policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Pasłęku

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.

Całkowity koszt
156 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 805 113,64 zł

Lepsze drogi

Budowa chodnika zlokalizowanego przy drodze gminnej - sołectwo Marianka;
Budowa wiat przystankowych;
Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica (dokumentacja);
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 866 099,99 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna,
ul. Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna.

Oświetlenie

Całkowity koszt

203 118,00 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych - sołectwo Zielonka Pasłęcka;
Budowa punktów oświetleniowych w msciejscowości Krosienko;
Budowa sieci elektroenergetycznej;
Wykonanie oświetlenia w miejscowości Majki;
Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej- sołectwo Kawki.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

112 917,18 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej;
Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie skrzynki elektrycznej do zestawu złączeniowo - pomiarowego w budynku remizy OSP w Drulitach.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Oświata

Całkowity koszt

1 099 296,13 zł

Oświata

Przebudowa kotłowni w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 2;
Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku - etap II.

Turystyka

Całkowity koszt

407 260,00 zł

Turystyka

Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych.

Sport i reakreacja

Całkowity koszt

37 279,50 zł

Sport i reakreacja

Zakup wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznej sołectwo Rzeczna, sołectwo Gołąbki, sołectwo Kronin, sołectwo Piniewo;
Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej (dokończenie zadania) - sołectwo Kawki.

Kultura

Całkowity koszt

7 566 499,03 zł

Kultura

Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

171 200,37 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - etap I;
Publiczny Internet dla każdego w Gminie Pasłęk.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

27 918,00 zł

Gospodarka odpadami

Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem oraz opracowaniem dokumentacji projektowej - sołectwo Kupin, sołectwo Leżnica, sołectwo Kopina.

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

30 490,00 zł

Utrzymanie zieleni

Mariańskie Ogrody;
Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych - sołectwo Nowa Wieś.

Place zabaw

Całkowity koszt

70 518,84 zł

Place zabaw

Budowa budynku gospodarczego - plac rekreacyjny - sołectwo Surowe;
Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci - sołectwo Robity - Wieś;
Ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego (plac rekreacyjno-sportowy) - sołectwo Robity;
Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - sołectwo Borzynowo;
Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej- sołectwo Rogowo, sołectwo Drulity.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty na fundusz celowy policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Pasłęku

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

156 000,00 zł

Ochrona powietrza

Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Pasłęku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
14 109 050,00 zł
Prognoza
100%
15 676 722,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 5
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Pasłęku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Pasłęk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.