Budżet gminy
Piaseczno

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Piaseczno

Budżet 2023

Dochody 584 852 299,0 zł

33,62% PIT
21,89% Subwencje
13,85% Inne podatki i opłaty lokalne
9,92% Podatki od nieruchomości
6,19% Środki na dofinansowanie zadań
6,11% Dotacje
5,9% Pozostałe dochody
2,54% CIT

Wydatki 771 752 181,0 zł

Oświata i wychowanie 35,32%
Transport i łączność 20,96%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,24%
Administracja publiczna 6,79%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,57%
Kultura fizyczna 5,38%
Gospodarka mieszkaniowa 4,06%
Rodzina 3,29%
Pomoc społeczna 3,14%
Obsługa długu publicznego 1,48%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,12%
Różne rozliczenia 1,05%
Działalność usługowa 0,71%
Ochrona zdrowia 0,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,22%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,17%
Pozostałe wydatki 0,02%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Piaseczno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Piaseczno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

85 226
2019
86 217
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

15
2019
17
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

74
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.