Budżet gminy
Piątnica

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Piątnica

Budżet 2022

Dochody 49 448 706,28 zł

37,2% Subwencje
26,05% Dotacje
11,22% Podatki od nieruchomości
10,95% PIT
10,02% Inne podatki i opłaty lokalne
2,15% Pozostałe dochody
1,61% Środki na dofinansowanie zadań
0,81% CIT

Wydatki 57 205 172,6 zł

Oświata i wychowanie 34,57%
Transport i łączność 16,2%
Rodzina 14,11%
Administracja publiczna 11,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,25%
Pomoc społeczna 5,72%
Rolnictwo i łowiectwo 2,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,78%
Pozostałe wydatki 1,68%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,46%
Różne rozliczenia 0,69%
Gospodarka mieszkaniowa 0,56%
Ochrona zdrowia 0,41%
Kultura fizyczna 0,35%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Piątnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Piątnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

10 702
2019
10 666
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.