Budżet gminy
Polkowice

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Polkowice

Budżet 2022

Dochody 304 027 562,0 zł

35,31% Podatki od nieruchomości
16,35% Pozostałe dochody
12,3% PIT
11,99% Dotacje
9,56% CIT
7,31% Inne podatki i opłaty lokalne
7,17% Subwencje

Wydatki 319 904 984,0 zł

Oświata i wychowanie 23,71%
Transport i łączność 12,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,86%
Rodzina 9,3%
Różne rozliczenia 8,68%
Administracja publiczna 8,15%
Kultura fizyczna 6,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,99%
Gospodarka mieszkaniowa 3,76%
Pomoc społeczna 3,07%
Ochrona zdrowia 2,67%
Obsługa długu publicznego 1,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,77%
Szkolnictwo wyższe i nauka 1,34%
Pozostałe wydatki 0,81%
Działalność usługowa 0,38%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Polkowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Polkowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

27 727
2019
27 704
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
4
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

16
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.