Budżet gminy
Postomino

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Postomino

Budżet 2022

Dochody 55 081 028,0 zł

32,97% Podatki od nieruchomości
20,23% Dotacje
14,21% Pozostałe dochody
13,14% Inne podatki i opłaty lokalne
10,66% Subwencje
8,14% PIT
0,65% CIT

Wydatki 76 786 662,0 zł

Rolnictwo i łowiectwo 19,16%
Oświata i wychowanie 19,08%
Rodzina 10,16%
Administracja publiczna 7,91%
Transport i łączność 7,69%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,33%
Gospodarka mieszkaniowa 7,17%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,7%
Rózne rozliczenia 4,33%
Pozostałe wydatki 2,32%
Pomoc społeczna 2,21%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,75%
Kultura fizyczna 1,58%
Obsługa długu publicznego 0,97%
Działalność usługowa 0,44%
Ochrona zdrowia 0,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,03%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Postomino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Postomino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.