Gmina Pruchnik

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Pruchnik.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
9 681
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
55 747 484,01 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
7.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 926 128 zł
7.04%
CIT
302 147,76 zł
0.54%
Podatki od nieruchomości
1 990 790,56 zł
3.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 927 386,76 zł
7.04%
Dotacje
24 490 587,04 zł
43.93%
Subwencje
19 264 737 zł
34.56%
Pozostałe dochody
1 845 706,89 zł
3.31%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
53 857 517,16 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 156 285,71 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
8 156 285,71 zł
Wydatki bieżące
85%
45 701 231,45 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 119 604,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 146 689,95 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 759 761,52 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 775 335,34 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 679 638,70 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 221 433,33 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 718 848,15 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 026 008,17 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
460 038,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
431 169,47 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
253 800,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
364 707,01 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
343 331,56 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
557 150,18 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pruchnik w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 156 285,71 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
64.2%
Infrastruktura
35.8%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 236 031,67 zł
2 920 254,04 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa dróg w ramach FDS;
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego.

Całkowity koszt
3 941 137,15 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach;
Rozbudowa ujęcia wód głębinowych w Hawłowicach.

Całkowity koszt
887 565,40 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa remizy OSP nr 2 w Pruchniku.

Całkowity koszt
85 857,68 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacyjnej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
82 056,44 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa nowych punktów oświetleniowych.

Całkowity koszt
239 415,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa sali gimnastycznej w Jodłówce.

Całkowity koszt
1 487 445,07 zł
Rekreacja i sport

Rekreacja i sport

Budowa Groty Solnej;
Budowa skateparku.

Całkowity koszt
589 846,26 zł
Kultura

Kultura

Konserwacja zamku w Pruchniku;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
315 006,96 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dom pogrzebowy w Jodłówce;
Kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce;
Zakup środka transportu;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
527 955,75 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 941 137,15 zł

Lepsze drogi

Przebudowa dróg w ramach FDS;
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego.

Dostarczanie wody

Całkowity koszt

887 565,40 zł

Dostarczanie wody

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach;
Rozbudowa ujęcia wód głębinowych w Hawłowicach.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

85 857,68 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa remizy OSP nr 2 w Pruchniku.

Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

82 056,44 zł

Sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacyjnej;
Zakupy inwestycyjne.

Oświetlenie

Całkowity koszt

239 415,00 zł

Oświetlenie

Budowa nowych punktów oświetleniowych.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 487 445,07 zł

Placówki oświatowe

Budowa sali gimnastycznej w Jodłówce.

Rekreacja i sport

Całkowity koszt

589 846,26 zł

Rekreacja i sport

Budowa Groty Solnej;
Budowa skateparku.

Kultura

Całkowity koszt

315 006,96 zł

Kultura

Konserwacja zamku w Pruchniku;
Zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

527 955,75 zł

Pozostałe inwestycje

Dom pogrzebowy w Jodłówce;
Kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce;
Zakup środka transportu;
Zakupy inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Pruchnik rozliczyło tylko 61% mieszkańców.

Teraz
61%
3 926 128,00 zł
Prognoza
100%
6 427 053,69 zł
Zobacz, jak brakujące +39%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 20
nowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
budowa boiska sportowego
Dla mieszkańców
+ 5
dodatkowych wydarzeń lokalnych
Ławki
+ 15
nowych ławek
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Pruchnik?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Pruchnik (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.