Radymno

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radymno.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
11 435
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
70 478 760,90 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
6.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
4 696 834 zł
6.66%
CIT
115 353,62 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
4 220 159,28 zł
5.99%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 818 486,83 zł
8.26%
Dotacje
26 846 091,75 zł
38.09%
Subwencje
19 899 962 zł
28.24%
Pozostałe dochody
8 881 873,42 zł
12.6%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
54 476 577,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 074 420,27 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
8 074 420,27 zł
Wydatki bieżące
85%
46 402 157,28 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 491 914,63 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 783 022,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 756 202,18 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 311 743,22 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 965 569,92 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 034 363,04 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 324 978,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
453 947,09 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
538 674,18 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
346 082,31 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
59 417,22 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 410 663,37 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Radymno za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radymno w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 074 420,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
100.0%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
8 074 420,27 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Pomoc dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej w m. Sośnica;
Opracowanie projektów oraz zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów drogowych w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych;
Przebudowa dróg gminnych;
Wytyczenie drogi i położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Andrzeja Sochy w m. Duńkowice;
Zabezpieczenie środków jako wkład własny do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Całkowity koszt
3 261 346,03 zł
Dla kierowców

Dla kierowców

Budowa parkingu w Ostrowie.

Całkowity koszt
361 707,81 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie uliczne drogi gminnej i boiska sportowego w m. Młyny;
Oświetlenie uliczne wydzielone z drogi gminnej w m. Budzyń;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Nienowice, Święte, Młyny, Ostrów, Piaski, Sośnica;
Projekt oświetlenia na Borowce i nowe osiedle w m. Duńkowice.

Całkowity koszt
445 201,51 zł
Kultura

Kultura

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Duńkowicach;
Zagospodarowanie terenu obok Świetlicy wiejskiej w m. Zamojsce;
Budowa altany przy Świetlicy wiejskiej w Chotyńcu;
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Korczowej na "Renowację elewacji dzwonnicy".

Całkowity koszt
872 459,74 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykonanie c.o. w budynku Remizo-świetlicy oraz filii szkoły w m. Zabłotce.

Całkowity koszt
194 926,79 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego;
Urządzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skołoszów;
Zakup tablicy elektronicznej do m. Święte.

Całkowity koszt
54 471,97 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa placu zabaw dla dzieci w Łazach.

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku byłej szkoły w Chotyńcu;
Wymiana centralnego ogrzewania w Szkole podstawowej w Korczowej;
Położenie asfaltu na drodze przy Szkole podstawowej w Świętem;
Zakup kosiarki samojezdnej dla SP Ostrów;
Modernizacja Szkoły podstawowej w Duńkowicach.

Całkowity koszt
879 225,06 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy;
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Całkowity koszt
1 632 061,35 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja dla OSP Duńkowice na urządzenie placu rekreacyjnego;
Dotacja dla OSP Sośnica i Łazy na zakup samochodów ratowniczo-gaśnicznych.

Całkowity koszt
284 981,29 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat przystankowych;
Budowa wiaty w m. Zaleska Wola;
Zakup wyposażenia dla administracji.

Całkowity koszt
63 038,72 zł
Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 261 346,03 zł

Lepsze drogi

Pomoc dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej w m. Sośnica;
Opracowanie projektów oraz zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów drogowych w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych;
Przebudowa dróg gminnych;
Wytyczenie drogi i położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Andrzeja Sochy w m. Duńkowice;
Zabezpieczenie środków jako wkład własny do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dla kierowców

Całkowity koszt

361 707,81 zł

Dla kierowców

Budowa parkingu w Ostrowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

445 201,51 zł

Oświetlenie

Oświetlenie uliczne drogi gminnej i boiska sportowego w m. Młyny;
Oświetlenie uliczne wydzielone z drogi gminnej w m. Budzyń;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Nienowice, Święte, Młyny, Ostrów, Piaski, Sośnica;
Projekt oświetlenia na Borowce i nowe osiedle w m. Duńkowice.

Kultura

Całkowity koszt

872 459,74 zł

Kultura

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Duńkowicach;
Zagospodarowanie terenu obok Świetlicy wiejskiej w m. Zamojsce;
Budowa altany przy Świetlicy wiejskiej w Chotyńcu;
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Korczowej na "Renowację elewacji dzwonnicy".

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

194 926,79 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie c.o. w budynku Remizo-świetlicy oraz filii szkoły w m. Zabłotce.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

54 471,97 zł

Sport i rekreacja

Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego;
Urządzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skołoszów;
Zakup tablicy elektronicznej do m. Święte.

Dla dzieci

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Dla dzieci

Budowa placu zabaw dla dzieci w Łazach.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

879 225,06 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku byłej szkoły w Chotyńcu;
Wymiana centralnego ogrzewania w Szkole podstawowej w Korczowej;
Położenie asfaltu na drodze przy Szkole podstawowej w Świętem;
Zakup kosiarki samojezdnej dla SP Ostrów;
Modernizacja Szkoły podstawowej w Duńkowicach.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 632 061,35 zł

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy;
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

284 981,29 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja dla OSP Duńkowice na urządzenie placu rekreacyjnego;
Dotacja dla OSP Sośnica i Łazy na zakup samochodów ratowniczo-gaśnicznych.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

63 038,72 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat przystankowych;
Budowa wiaty w m. Zaleska Wola;
Zakup wyposażenia dla administracji.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Radymno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

14 585,68 zł

Budzyń

Położenie nawierzchni asfaltowej na części drogi gminnej nr 310;
Zakup telewizora oraz bramki do piłki nożnej.

Całkowity koszt

8 570,64 zł

Chałupki Chotynieckie

Remont drogi.

Całkowity koszt

35 254,62 zł

Chotyniec

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek;
Doposażenie Świetlicy wiejskiej;
Budowa altany przy Świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

32 426,59 zł

Duńkowice

Wytyczenie drogi i położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Andrzeja Sochy;
Koszenie placów zabaw;
Projekt oświetlenia na Borowce i nowe osiedle;
Organizacja "Mikołajek".

Całkowity koszt

13 184,85 zł

Grabowiec

Przebudowa drogi gminnej na działce 197;
Zagospodarowanie działki nr 75.

Całkowity koszt

33 254,19 zł

Korczowa

Przebudowa drogi gminnej.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Łazy

Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Budowa placu zabaw dla dzieci.

Całkowity koszt

18 166,54 zł

Michałówka

Remont dróg polnych, zakup kruszywa;
Zakup i montaż progów zwalniających;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Konserwacja kosiarki i zakup paliwa.

Całkowity koszt

20 240,00 zł

Młyny

Remont budynku komunalnego;
Projekt oświetlenia i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku od kościoła na Podolszynę i w kierunku P. Barana.

Całkowity koszt

35 426,82 zł

Nienowice

Przebudowa dróg gminnych;
Zakup drzew i krzewów ozdobnych na obsadzenie mienia wiejskiego;
Doposażenie OSP Nienowice - zakup sprzętu;
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej.

Całkowity koszt

41 551,90 zł

Ostrów

Bieżące utrzymanie dróg;
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;
Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku od P. Stopy do Młyna.

Całkowity koszt

16 447,16 zł

Piaski

Bieżące utrzymanie dróg i rowów;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora;
Zakup i montaż dwóch lamp;
Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 710 i 758.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Skołoszów

Bieżące utrzymanie dróg;
Położenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych;
Doposażenie Świetlicy Wiejskiej.

Całkowity koszt

41 568,66 zł

Sośnica

Zakup kamienia na drogi;
Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa, Familijna, Krótka;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
Remont pomników;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. J. Pawła II.

Całkowity koszt

14 642,17 zł

Sośnica-Brzeg

Remont drogi nr 46/2;
Czyszczenie rowów gminnych;
Przegląd i konserwacja placu zabaw.

Całkowity koszt

41 724,07 zł

Święte

Przebudowa drogi gminnej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

25 021,00 zł

Zabłotce

Zakup lusterka ulicznego i słupa montażowego;
Utwardzenie drogi gminnej nr 156;
Przebudowa drogi gminnej nr 73;
Zakup bramek do piłki nożnej.

Całkowity koszt

14 644,70 zł

Zaleska Wola

Budowa i doposażenie wiaty.

Całkowity koszt

17 540,00 zł

Zamojsce

Koszenie działek mienia wiejskiego;
Przegląd i konserwacja placu zabaw;
Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radymno?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radymno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.