Budżet gminy
Santok

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Santok

Budżet 2024

Dochody 65 738 834,07 zł

24,63% Środki na dofinansowanie zadań
22,56% Subwencje
19,35% PIT
15,59% Podatki od nieruchomości
8,09% Dotacje
5,44% Inne podatki i opłaty lokalne
3,79% Pozostałe dochody
0,54% CIT

Wydatki 77 477 415,2 zł

Oświata i wychowanie 36,65%
Transport i łączność 12,59%
Administracja publiczna 10,16%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,91%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7,08%
Rodzina 6,44%
Pomoc społeczna 5,49%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,61%
Obsługa długu publicznego 2,0%
Pozostałe wydatki 1,41%
Rolnictwo i łowiectwo 1,11%
Gospodarka mieszkaniowa 0,61%
Różne rozliczenia 0,58%
Działalność usługowa 0,57%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Santok

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Santok

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.