Budżet gminy
Siechnice

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Siechnice

Budżet 2023

Dochody 178 420 372,46 zł

25,72% PIT
22,36% Podatki od nieruchomości
19,18% Subwencje
13,37% Dotacje
6,56% Inne podatki i opłaty lokalne
6,13% Środki na dofinansowanie zadań
4,25% Pozostałe dochody
2,43% CIT

Wydatki 246 035 656,04 zł

Oświata i wychowanie 37,72%
Transport i łączność 14,28%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,98%
Administracja publiczna 9,86%
Rodzina 5,37%
Różne rozliczenia 4,17%
Obsługa długu publicznego 3,52%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,13%
Kultura fizyczna 2,43%
Pomoc społeczna 1,79%
Gospodarka mieszkaniowa 1,57%
Ochrona zdrowia 1,15%
Pozostałe wydatki 0,41%
Rolnictwo i łowiectwo 0,35%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Siechnice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Siechnice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

22 878
2019
24 142
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

9
2019
9
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

18
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.