Skaryszew

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skaryszewie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
14 821
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
81 469 356,61 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
11.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
9 219 559 zł
11.32%
CIT
44 308,89 zł
0.05%
Podatki od nieruchomości
3 324 332,88 zł
4.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 686 441,83 zł
5.75%
Dotacje
34 610 877,95 zł
42.48%
Subwencje
26 453 246 zł
32.47%
Pozostałe dochody
3 130 590,06 zł
3.84%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
81 694 418,94 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 640 207,64 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
7 640 207,64 zł
Wydatki bieżące
91%
74 054 211,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
30 561 506,64 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 539 671,69 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 920 032,94 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 164 636,60 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 455 006,37 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 509 965,08 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 467 741,90 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 338 122,45 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 273 330,43 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
692 315,91 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
589 627,69 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 182 461,24 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta i Gminy Skaryszew za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skaryszew w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
7 640 207,64 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.09%
Infrastruktura
43.2%
Oświata i sprawy społeczne
12.7%
Rekreacja i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
3 368 810,47 zł
3 300 878,70 zł
970 518,47 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Krótkiej, Podolszyny w Skaryszewie, ul. Gajowej, Armii Krajowej w Makowcu, w Janowie, w m. Magierów;
Budowa sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Makowcu, w m. Odechowiec-Wyglądała;
Budowa wodociągu w ulicy Mieszka I w Skaryszewie.

Całkowity koszt
491 812,75 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Modrzejowice;
Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w Makowie;
Budowa dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie;
Przebudowa i remont drogi gminnej w m. Wilczna;
Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie;
Budowa ul. Witosa w Skaryszewie;
Budowa drogi wewnętrznej w m. Kłonowiec Koracz.

Całkowity koszt
1 527 801,60 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogusławice, Sołtyków, Edwardów, Gębarzów Kolonia, Chomentów Szczygieł, Kłonowiec Koracz, Nowy Maków, Odechów, Chomentów Puszcz, Maków, Skaryszew, Huta Skaryszewska, Modrzejowice, Podsuliszka;
Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z placem zabaw w m. Miasteczko.

Całkowity koszt
809 350,12 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Odechów-Kowalków-Sienno;
Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.

Całkowity koszt
539 846,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla komisariatu w Skaryszewie;
Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu "Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KRSG";
Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w m. Zalesie;
Przebudowa dachu remizo - świetlicy w m. Wilczna;
Budowa garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu w m. Wólka Twarogowa;
Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu;
Montaż monitoringu na placu zabaw na osiedlu Błonie w Skaryszewie.

Całkowity koszt
621 580,91 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Dofinansowanie zakupu aparatu do terapii nerkozastępczej w ramach walki z Covid-19 dla SPZZOZ - Szpital w Iłży;
Dofinansowanie zakupu defibrylatorów dwufazowych oraz systemu pozycjonerów pronacyjnych w ramach walki z Covid-19 dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego;
Dofinansowanie zakupu śluz izolacyjnych w ramach walki z Covid-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym;
Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie;
Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie;
Zakup samochodu do przewozu dzieci szkolnych.

Całkowity koszt
2 529 297,79 zł
Rekreacja

Rekreacja

Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w m. Antoniów i Odechowiec;
Urządzenie, doposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego, placów zabaw, siłowni plenerowej, altan w m. Dzierzkówek Nowy, Niwa Odechowska, Podsuliszka, Tomaszów, Kłonowiec Koracz, Zalesie, Kobylany, Anielin, Dzierzkówek Stary.

Całkowity koszt
263 749,05 zł
Centrum Aktywności

Centrum Aktywności

Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie.

Całkowity koszt
370 407,80 zł
Sport

Sport

Projekt i wytyczenie pod budowę boiska w m. Kazimierówka;
Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej przy MGOK w Skaryszewie;
Zakup piłko chwytów na boisko przy MGOK w Skaryszewie.

Całkowity koszt
104 291,75 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Dofinansowanie zakupu urządzenia specjalistycznego wielofunkcyjnego wraz z osprzętem;
Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew;
Zakup samochodu na potrzeby schroniska.

Całkowity koszt
232 069,87 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

491 812,75 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Krótkiej, Podolszyny w Skaryszewie, ul. Gajowej, Armii Krajowej w Makowcu, w Janowie, w m. Magierów;
Budowa sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Makowcu, w m. Odechowiec-Wyglądała;
Budowa wodociągu w ulicy Mieszka I w Skaryszewie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 527 801,60 zł

Lepsze drogi

Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Modrzejowice;
Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w Makowie;
Budowa dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie;
Przebudowa i remont drogi gminnej w m. Wilczna;
Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie;
Budowa ul. Witosa w Skaryszewie;
Budowa drogi wewnętrznej w m. Kłonowiec Koracz.

Oświetlenie

Całkowity koszt

809 350,12 zł

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogusławice, Sołtyków, Edwardów, Gębarzów Kolonia, Chomentów Szczygieł, Kłonowiec Koracz, Nowy Maków, Odechów, Chomentów Puszcz, Maków, Skaryszew, Huta Skaryszewska, Modrzejowice, Podsuliszka;
Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z placem zabaw w m. Miasteczko.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

539 846,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Odechów-Kowalków-Sienno;
Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.

Oświata i sprawy społeczne
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

621 580,91 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla komisariatu w Skaryszewie;
Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu "Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KRSG";
Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w m. Zalesie;
Przebudowa dachu remizo - świetlicy w m. Wilczna;
Budowa garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu w m. Wólka Twarogowa;
Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu;
Montaż monitoringu na placu zabaw na osiedlu Błonie w Skaryszewie.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Dofinansowanie zakupu aparatu do terapii nerkozastępczej w ramach walki z Covid-19 dla SPZZOZ - Szpital w Iłży;
Dofinansowanie zakupu defibrylatorów dwufazowych oraz systemu pozycjonerów pronacyjnych w ramach walki z Covid-19 dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego;
Dofinansowanie zakupu śluz izolacyjnych w ramach walki z Covid-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 529 297,79 zł

Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym;
Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie;
Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie;
Zakup samochodu do przewozu dzieci szkolnych.

Rekreacja i inne
Rekreacja

Całkowity koszt

263 749,05 zł

Rekreacja

Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w m. Antoniów i Odechowiec;
Urządzenie, doposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego, placów zabaw, siłowni plenerowej, altan w m. Dzierzkówek Nowy, Niwa Odechowska, Podsuliszka, Tomaszów, Kłonowiec Koracz, Zalesie, Kobylany, Anielin, Dzierzkówek Stary.

Centrum Aktywności

Całkowity koszt

370 407,80 zł

Centrum Aktywności

Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie.

Sport

Całkowity koszt

104 291,75 zł

Sport

Projekt i wytyczenie pod budowę boiska w m. Kazimierówka;
Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej przy MGOK w Skaryszewie;
Zakup piłko chwytów na boisko przy MGOK w Skaryszewie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

232 069,87 zł

Pozostałe inwestycje

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Dofinansowanie zakupu urządzenia specjalistycznego wielofunkcyjnego wraz z osprzętem;
Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew;
Zakup samochodu na potrzeby schroniska.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Skaryszewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skaryszew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.