Budżet gminy
Świdnica Zgora

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Świdnica Zgora

Budżet 2022

Dochody 46 849 652,0 zł

25,22% Dotacje
21,34% Pozostałe dochody
18,32% PIT
13,35% Subwencje
11,95% Podatki od nieruchomości
9,52% Inne podatki i opłaty lokalne
0,3% CIT

Wydatki 51 729 601,32 zł

Oświata i wychowanie 22,97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,05%
Transport i łączność 14,87%
Rodzina 13,74%
Administracja publiczna 13,26%
Pomoc społeczna 5,77%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,26%
Rolnictwo i łowiectwo 2,94%
Pozostałe wydatki 2,25%
Kultura fizyczna 1,14%
Gospodarka mieszkaniowa 1,08%
Różne rozliczenia 0,89%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,78%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Świdnica Zgora

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Świdnica Zgora

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

6 602
2019
6 685
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.