Budżet gminy
Szydłowo

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Szydłowo

Budżet 2023

Dochody 68 615 521,17 zł

16,48% Dofinansowanie zadań
16,47% Subwencje
16,2% PIT
14,57% Inne podatki i opłaty lokalne
14,23% Pozostałe dochody
12,5% Dotacje
9,45% Podatki od nieruchomości
0,1% CIT

Wydatki 82 654 645,45 zł

Oświata i wychowanie 32,37%
Administracja publiczna 11,22%
Rolnictwo i łowiectwo 9,8%
Transport i łączność 9,54%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,23%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,86%
Rodzina 5,82%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,11%
Pomoc społeczna 3,86%
Informatyka 2,46%
Pozostałe wydatki 1,68%
Obsługa długu publicznego 1,48%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,96%
Kultura fizyczna 0,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,7%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Szydłowo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Szydłowo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 196
2019
9 341
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.