Gmina Szydłowo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
9 429
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
63 660 174,53 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 976 795,57 zł
21.96%
CIT
37 787,39 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
5 422 580,01 zł
8.52%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 648 596,68 zł
13.59%
Dotacje
13 645 535,91 zł
21.43%
Subwencje
10 174 409 zł
15.98%
Pozostałe dochody
11 754 469,97 zł
18.46%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
69 041 282,40 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 869 546,26 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
12 869 546,26 zł
Wydatki bieżące
81%
56 171 736,14 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 570 656,42 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 030 337,19 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 731 929,21 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
6 215 851,26 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 614 459,32 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 594 837,34 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 615 116,17 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 126 059,99 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 841 602,92 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 477 835,56 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
601 636,76 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
565 167,62 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
437 081,89 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
618 710,75 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Szydłowo na 2022 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 869 546,26 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.99%
Transport i łączność
27.45%
Oświata, sprawy społeczne i kultura
26.56%
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na inwestycje w dziale
5 918 609,01 zł
3 532 927,68 zł
3 418 009,57 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty 
Całkowity koszt
112 895,59 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 78 179,99 zł
 • Budowa drogi  śródpolnej w Jaraczewie ( dz. nr 22) - 103 844,98 zł 
 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 8 127,00 zł 
 • Przebudowa drogi os. Zacisze w Szydłowie - 204 990, 00 zł
 • Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi nr G131151 m. Kłoda - 50 000,00 zł 
 • Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance - 29 999,99 zł 
 • Przebudowa drogi ul. Mała w Dobrzycy - 2 460,00 zł 
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 769 362,85 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 2 236 850,00 zł 
 • Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia - 35 000,00 zł
 • Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń) - 490 230,01 zł
 • Zakup budulca na drogi Gminne - 259 998,95 zł
 • Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo - 309 000,00 zł 
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej  - 10 000,00 zł 
 • Zakup tabletu GPS do pomiaru i lokalizacji działek - 24 477,00 zł 
Całkowity koszt
4 612 520,77 zł
Przystanki

Przystanki

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Pluty - 12 104,23 zł
 • Zakup z montażem wiaty przystankowej ma skrzyżowaniu w m. Dolaszewo - 15 938,09 zł 
Całkowity koszt
28 042,32 zł
Drogi gminne - projekty i dokumentacja

Drogi gminne - projekty i dokumentacja

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 21 525,00 zł 
 • Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 35 670,00 zł 
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 1 189,35 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo - 11 070,00 zł 
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie- 10 000,00 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 139,80 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 130,30 zł 
Całkowity koszt
79 724,45 zł
Infrastruktura rowerowa

Infrastruktura rowerowa

 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) 
Całkowity koszt
1 085 425,88 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu II etap - 6 500,00 zł 
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud.A- 234 268,91 zł 
 • Zakup wyposażenia placu zabaw - sześcian wspinaczkowy - 18 999,90 zł 
 • Zakup z montażem palników do pieca w ZS Szydłowo - 53 382,00 zł 
 • Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości - 72 313,70 zł 
 • Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie - 6 150,00 zł 
Całkowity koszt
391 614,51 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo
Całkowity koszt
2 793 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej – zakup zestawów klocków Lego
Całkowity koszt
35 113,15 zł
E-Urząd

E-Urząd

 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 16 359,00 zł
 • Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem - 13 800,00 zł 
 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 4 920,00 zł
 • Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" - 9 523,47 zł
Całkowity koszt
44 602,47 zł
Świetlice

Świetlice

 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 13 837,50 zł 
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 23 370,00 zł 
 • Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 99 630,00 zł
 • Zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie - 14 000,00 zł 
Całkowity koszt
150 837,50 zł
Kultura

Kultura

 • Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023
Całkowity koszt
4 787,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

 • Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej 
Całkowity koszt
29 028,00 zł
Turystyka i sport

Turystyka i sport

 • Budowa stanicy turystycznej w Krępsku - 11 368,40 zł 
 • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie - 8 610,00 zł 
Całkowity koszt
19 978,40 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie do samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowiczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile - 50 000,00 zł
 • Zakup motopompy OSP Szydłowo (wkład własny) - 13 966,65 zł 
Całkowity koszt
63 966,65 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno - kanalizacyjnej - 55 340,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych - 4 583,00 zł 
 • Współudział Gminy Szydłowo w budowie sieci wodociągowej  m. Dolaszewo - 13 852,91 zł 
Całkowity koszt
73 775,91 zł
Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

 • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 33 999,15 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 126 500,00 zł
 • Zakup pompy wraz z montażem - przepompownia PG Dolaszewo - Podkowa Leśna (P1) - 56 727,60 zł 
 • Zakup pompy - przepompownia LPT3 Dobrzyca - Olszynowy Zakątek (P2) - 11 635,80 zł 
Całkowity koszt
228 862,55 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 1 161 793,00 zł
Całkowity koszt
1 261 271,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

 • Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 9 963,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla osiedla "Na Wzgórzu" w Dobrzycy - 24 108,00 zł  
 • Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo - 30 750,00 zł 
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł 
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 42 360,00 zł
Całkowity koszt
142 543,50 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową  oraz wyposażeniem- 302 825,15 zł 
 • Wykup nieruchomości położonej w Dolaszewie dz. nr 431/3 - 64 002,75 zł 
 • Zakup pompy – przepompownia LPT Stara Łubianka – Łąkowa (P1) - 9 383,67 zł 
Całkowity koszt
376 211,57 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody - 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 30 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 15 700,95 zł
Całkowity koszt
85 700,95 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia - 13 361,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca - 25 000,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 20 049,00 zł 
 • Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetleń w m. Kolonia Leżenica, Stara Łubianka, Szydłowo - 137 707,79 zł 
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy - 19 581,74 zł 
 • Wykonanie projektu oświetlenia od ul. Krańcowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103, 210. Szydłowo - 7 995,00 zł 
Całkowity koszt
223 694,53 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw w Szydłowie - 12 999,24 zł 
 • Zakup i montaż wiaty w Nowym Dworze - 20 631,49 zł 
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt - 7 900,00 zł
 • Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica - 70 000,00 zł
 • Doposażenie i moderniazacja placu zabaw w Starej Łubiance - 20 678,44 zł
 • Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie- 5 600,00 zł
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej). Kłoda -  6 451,35 zł  
 • Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz dodatkowym wyposażeniem w Nowej Łubiance - 48 980,00 zł 
 • Modernizacja placu zabaw mieszczącego się na działce o nr ewid. 186, stanowiącej mienie komunalne gminy - 45 313,20 zł 
Całkowity koszt
238 553,72 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 439 275,94 zł 
 • Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica - 1 000,00 zł
 • Wykup gruntu - działka nr 119 w Leżenicy z przeznaczeniem pod przestrzeń publiczną - 7 151,10 zł
 • Założenie nawodnienia roślin ozdobnych posadzonych przy stawie - 15 980,00 zł 
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 3 500,00 zł 
Całkowity koszt
466 907,04 zł
Pozostałe zakupy inwestycyjne

Pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu ciężarowego - 270 600,00 zł
 • Zakup kontenerów - 49 888,80 zł 
Całkowity koszt
320 488,80 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Chodniki

Całkowity koszt

112 895,59 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty 
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

4 612 520,77 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 78 179,99 zł
 • Budowa drogi  śródpolnej w Jaraczewie ( dz. nr 22) - 103 844,98 zł 
 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 8 127,00 zł 
 • Przebudowa drogi os. Zacisze w Szydłowie - 204 990, 00 zł
 • Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi nr G131151 m. Kłoda - 50 000,00 zł 
 • Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance - 29 999,99 zł 
 • Przebudowa drogi ul. Mała w Dobrzycy - 2 460,00 zł 
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 769 362,85 zł 
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 2 236 850,00 zł 
 • Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia - 35 000,00 zł
 • Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń) - 490 230,01 zł
 • Zakup budulca na drogi Gminne - 259 998,95 zł
 • Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo - 309 000,00 zł 
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej  - 10 000,00 zł 
 • Zakup tabletu GPS do pomiaru i lokalizacji działek - 24 477,00 zł 
Przystanki

Całkowity koszt

28 042,32 zł

Przystanki

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Pluty - 12 104,23 zł
 • Zakup z montażem wiaty przystankowej ma skrzyżowaniu w m. Dolaszewo - 15 938,09 zł 
Drogi gminne - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

79 724,45 zł

Drogi gminne - projekty i dokumentacja

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 21 525,00 zł 
 • Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 35 670,00 zł 
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 1 189,35 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo - 11 070,00 zł 
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie- 10 000,00 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie - 139,80 zł
 • Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie - 130,30 zł 
Infrastruktura rowerowa

Całkowity koszt

1 085 425,88 zł

Infrastruktura rowerowa

 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) 
Oświata, sprawy społeczne i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

391 614,51 zł

Szkoły podstawowe

 • Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu II etap - 6 500,00 zł 
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud.A- 234 268,91 zł 
 • Zakup wyposażenia placu zabaw - sześcian wspinaczkowy - 18 999,90 zł 
 • Zakup z montażem palników do pieca w ZS Szydłowo - 53 382,00 zł 
 • Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości - 72 313,70 zł 
 • Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie - 6 150,00 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

2 793 000,00 zł

Przedszkola

 • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

35 113,15 zł

Ochrona zdrowia

 • Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej – zakup zestawów klocków Lego
E-Urząd

Całkowity koszt

44 602,47 zł

E-Urząd

 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 16 359,00 zł
 • Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem - 13 800,00 zł 
 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 4 920,00 zł
 • Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" - 9 523,47 zł
Świetlice

Całkowity koszt

150 837,50 zł

Świetlice

 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 13 837,50 zł 
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 23 370,00 zł 
 • Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 99 630,00 zł
 • Zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie - 14 000,00 zł 
Kultura

Całkowity koszt

4 787,00 zł

Kultura

 • Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

29 028,00 zł

Modernizacja budynków

 • Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej 
Turystyka i sport

Całkowity koszt

19 978,40 zł

Turystyka i sport

 • Budowa stanicy turystycznej w Krępsku - 11 368,40 zł 
 • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie - 8 610,00 zł 
Straże Pożarne

Całkowity koszt

63 966,65 zł

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie do samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowiczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile - 50 000,00 zł
 • Zakup motopompy OSP Szydłowo (wkład własny) - 13 966,65 zł 
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

73 775,91 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno - kanalizacyjnej - 55 340,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych - 4 583,00 zł 
 • Współudział Gminy Szydłowo w budowie sieci wodociągowej  m. Dolaszewo - 13 852,91 zł 
Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

228 862,55 zł

Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

 • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 33 999,15 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 126 500,00 zł
 • Zakup pompy wraz z montażem - przepompownia PG Dolaszewo - Podkowa Leśna (P1) - 56 727,60 zł 
 • Zakup pompy - przepompownia LPT3 Dobrzyca - Olszynowy Zakątek (P2) - 11 635,80 zł 
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

Całkowity koszt

1 261 271,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 1 161 793,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

142 543,50 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

 • Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 9 963,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla osiedla "Na Wzgórzu" w Dobrzycy - 24 108,00 zł  
 • Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo - 30 750,00 zł 
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł 
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 42 360,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

376 211,57 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową  oraz wyposażeniem- 302 825,15 zł 
 • Wykup nieruchomości położonej w Dolaszewie dz. nr 431/3 - 64 002,75 zł 
 • Zakup pompy – przepompownia LPT Stara Łubianka – Łąkowa (P1) - 9 383,67 zł 
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

85 700,95 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody - 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 30 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 15 700,95 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

223 694,53 zł

Oświetlenie

 • Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia - 13 361,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca - 25 000,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 20 049,00 zł 
 • Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetleń w m. Kolonia Leżenica, Stara Łubianka, Szydłowo - 137 707,79 zł 
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy - 19 581,74 zł 
 • Wykonanie projektu oświetlenia od ul. Krańcowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103, 210. Szydłowo - 7 995,00 zł 
Place zabaw

Całkowity koszt

238 553,72 zł

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw w Szydłowie - 12 999,24 zł 
 • Zakup i montaż wiaty w Nowym Dworze - 20 631,49 zł 
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt - 7 900,00 zł
 • Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica - 70 000,00 zł
 • Doposażenie i moderniazacja placu zabaw w Starej Łubiance - 20 678,44 zł
 • Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie- 5 600,00 zł
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej). Kłoda -  6 451,35 zł  
 • Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz dodatkowym wyposażeniem w Nowej Łubiance - 48 980,00 zł 
 • Modernizacja placu zabaw mieszczącego się na działce o nr ewid. 186, stanowiącej mienie komunalne gminy - 45 313,20 zł 
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

466 907,04 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 439 275,94 zł 
 • Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica - 1 000,00 zł
 • Wykup gruntu - działka nr 119 w Leżenicy z przeznaczeniem pod przestrzeń publiczną - 7 151,10 zł
 • Założenie nawodnienia roślin ozdobnych posadzonych przy stawie - 15 980,00 zł 
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 3 500,00 zł 
Pozostałe zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

320 488,80 zł

Pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu ciężarowego - 270 600,00 zł
 • Zakup kontenerów - 49 888,80 zł 
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 957,00 zł

Coch

Poprawa estetyki wsi:
- zakup artykułów ogrodniczych
- zakup artykułów do zabezpieczenia elementów małej architektury
- doposażenie garażu blaszanego (zakup regałów)
- zakup ławek i stołów
- zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) - kompleksowa usługa - działka nr 4/47
Spedzamy czas razem:
- zakup namiotu biesiadnego
- organizacja festynów (Mikołajki, Dożynki, Dzień Dziecka, ognisko) - akcesoria

Całkowity koszt

40 618,00 zł

Dobrzyca

Poprawa bezpieczeństwa - oświetlenie Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach
Poprawa estetyki wsi. Naprawa, wymiana i konserwacja urzadzeń na placu zabaw oraz pozostałej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Spędzamy czas razem - przesunięcie nawodnienia wraz ze skrzynką na terenie boiska oraz utrzymanie nawierzchni boiska
Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych, akcesoriów i urządzeń w celu odświeżenia świetlicy wiejskiej w Dobrzycy i naprawy niedziałających elementów.

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Dolaszewo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę drogi 318/3
Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi:
- doposażenie wiaty na działce 614/1 - zakup stojaka do segregacji śmieci
- doposażenie wiaty na działce 614/1 - zakup stojaka/trójnogu/grilla
- zakup kwiatów sezonowych, ziemi do kwiatów
- zakup elementów placu zabaw na działkę 614/1
Świetlica wiejska naszą wizytówką
- podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup doposażenia;
- podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie
- podniesienie standardu świetlicy poprzez doposażenie - zakup uchwytu ściennego na projektor
Spędzamy czas razem:
- zakup grilla, kijków na ognisko, 2 zestawów biesiadnych - ławki i stół
- integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek
- wynajem hali sportowej na okres 03-04.2022 r. oraz 10-12.2022 r.

Całkowity koszt

17 797,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ziemi i nawozu do kwiatów i trawników
Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup i montaż szafek do świetlicy
Spędzamy czas razem - zakup utwardzenia pod biosko do koszykówki

Całkowity koszt

33 456,00 zł

Jaraczewo

Poprawa bezpieczeństwa:
- poprzez doposażenie OSP Szydłowo (latarki hełmowe, młot na trzonku,
zestaw dekontaminacji)
- zakup znaków drogowych na działkę nr 98/2
Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
- zakup ubioru dla delegacji sołectwa
Spędzamy czas razem:
- zakup grilla gazowego i termosu na zupę
- spotkania inegracyjne i okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, zakończenie lata)
- zakup słodyczy na Mikołajki
Świetlica wiejska naszą wizytówką:
- wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy w Jaraczewie
- doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchenka gazowa)

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi:
- zakup artykułów do utrzymania terenów zielonych
- zakup kwiatów do gazonów
- budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt
Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz
Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko)

Całkowity koszt

25 172,00 zł

Krępsko

Poprawa estetyki wsi:
- zagospodarowanie terenów zielenią (działka nr 160/3) wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni publicznej
Poprawa bezpieczeństwa. Renowacja i konserwacja siłowni i placu zabaw w miejscowości Krępsko
Spędzamy czas razem:
- paczki na Mikołajki, Festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy
- festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy
- zakup kosza do koszykówki w celu zintegrowania młodzieży

Całkowity koszt

17 316,00 zł

Kłoda

Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogę i zakup piasku do posypywania drogi
Poprawa estetyki wsi:
- modernizacja istniejacego placu zabaw (zakup stacji rowerowej)
- zakup sadzonek roślin ozdobnych wieloletnich.

Całkowity koszt

20 469,00 zł

Leżenica

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup piasku na plac zabaw w Leżenicy
Poprawa estetyki wsi:
- zakup kwiatów (różne gatunki), zakup nawozów do kwiatów i krzewów
- zakup kamienia dekoracyjnego rossoverona i kamienia dekoracyjnego bianco carvara
- zakup kwiatów, ozdabianie Sołectwa Leżenica
- zakup farby do konserwacji płotu przy figurce
Świetlica wiejska nasza wizytówką:
- zakup lodówki
- zakup zmywarki
- wyposażenie kuchni w świetlicy w artykuły do spożywania i
przyrzadzania posiłków oraz w akcesoria kuchenne
Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców

Całkowity koszt

13 361,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa - Wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej

Całkowity koszt

17 048,00 zł

Nowa Łubianka

Spędzamy czas razem. Organizacje festynów sołeckich (Mikołajki, Dzień Dziecka)
Świetlica wiejska naszą wizytówką
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej
- zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

30 998,00 zł

Nowa Zawada

Poprawa bezpieczeństwa:
- zakup i montaż 2 progów zwalniających i znaków na drogach gminnych (ulica Promienna i ulica Wiosenna) + projekt
Poprawa estetyki i wizerunku wsi:
- promocja miejscowości - sołectwa wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada
- zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji w nasadzenia i elementy małej architektury
- zakup ławek i stołów piknikowych (zestawy) i namiotów
Spędzamy czas razem:
- "Urodziny sołectwa" - festyn rodzinny
- ""Dożynki 2022"" , ""Mikołajki 2022"", festyn dla dzieci (zakup materiałów/dekoracji, słodyczy, dekoracji świątecznych)

Całkowity koszt

24 691,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi:
- zmiana zagospodarowania terenu na działce 13/9
- zakup kwiatów, ziemi i nawozu
- zakup paliwa oraz oleju silnikoweg do traktorka
Spedzamy czas razem :
- zakup i montaż wiaty w Nowym Dworze
- zakup piaskownicy na plac zabaw
- organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki)
- wykonanie przyłącza prądu na boisku sportowym
Świetlica wiejska nasza wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup noży

Całkowity koszt

28 112,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup 2 sztuk strażackich ubrań specjalnych
Poprawa estetyki wsi:
- renowacja karuzeli
- poprzez ukwiecenie miejscowości
- zakup kosy spalinowej
- zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem
- poprzez pielęgnację boiska sportowego (zakup kizerytu i nawozu)
- poprzez pielęgnację boiska sportowego - usługa pielęgnacyjna
- zakup kosza wzmocnionego siatką na boisko
- zakup siatki na bramki na boisku
Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup odkurzacza
Spedzamy czas razem:
- organizacja imprez okolicznościowych ( Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki)
- organizacja imprez okolicznościowych (zabawa karnałowa dla dzieci, zabawa andrzejkowa)

Całkowity koszt

37 732,00 zł

Róża Wielka

Poprawa bezpieczeństwa - zakup wiaty przystankowej dla dzieci z Róży Małej
Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
- zakup masztu dla OSP w Róży Wielkiej
- zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów
Spędzamy czas razem:
- aktywizacja mieszakńców (zakup artykułow spożywczych)
- aktywizacja mieszakńców (animator, zamki dmuchane - Dzień Dziecka, animator-Bal Karnałowy)
- zakup wyposażenia boiska na terenie gminnym w Róży Wielkiej
- aktywizacja mieszakńców - spływ kajakowy
Wkład własny - Róża Wielka Różane Kulinaria - rewitalizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Róży
Wielkiej - WOW - Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw

Całkowity koszt

46 817,00 zł

Skrzatusz

Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa
Spedzamy czas razem:
- organizacja festynów sołeckich (Dożynki)
- organizacja zabaw rodzinnych
- wynajem hali sportowej

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
- zakup roślin i kamienia ozdobnego na sołectwo
- dekoracje okolicznościowe (dożynki, dekoracjie bożonarodzeniowe)
- zakup namiotów, ławek parasoli na sołectwo Stara Łubianka
- doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance
Wkład własny na projekty zewnętrzne - do udziału w projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
Spędzamy czas razem:
- festyny sołeckie (organizacja Dnia dziecka i Mikołajek)
- zakup artykułów spożywczych i upominków na Mikołajki

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Szydłowo

Wykonanie projektu oświetlenia od ul. Krańcowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103, 210
Poprawa estetyki wsi. Modernizacja placu zabaw (zestawu zjeżdzalni, huśtawki oraz bujaka sprężynowego) mieszczącego się na działce o nr ewid. 186, stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo.

Całkowity koszt

19 453,00 zł

Tarnowo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup mebli do świetlicy
Spedzamy czas razem :
- organizacja Dnia Seniora ( zakup produktów zywnościowych i zakup upominków)
- jasełka i Mikołajki dla dzieci ( zakup materiałów do wykonania strojów jasełkowych i ozdób świątecznych, zakup upominków mikołajkowych, zakup produktów żywnościowych)
- rodzinny piknik pierwszej pomocy (zaskup produktów żywnościowych)
- rodzinny piknik pierwszej pomocy (instruktorzy udzielania pierwszej
pomocy i używania defibrylatora)
- zorganizowanie Dnia Dziecka (upominki dla dzieci)
- zorganizowanie Dnia Dziecka ( dmuchana zjeżdżalnia i animatorka)

Całkowity koszt

26 989,00 zł

Zawada

Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
- promocja miejscowości - sołectwa Zawada (ulotki reklamowe, broszury, logo sołectwa)
- zakup kwiatów
- zakup kontener blaszany (przeznaczony na magazyn)
- założenie nawodnienia roślin ozdobnych posadzonych przy stawie
Poprawa bezpieczeństwa poprzez:
- doposażenie istniejacego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozliczyło tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
13 976 795,57 zł
Prognoza
100%
18 151 682,56 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.