Gmina Wiązowna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
12 429
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
98 315 690,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
28.08%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
27 610 913 zł
28.08%
CIT
1 300 000 zł
1.32%
Podatki od nieruchomości
14 220 000 zł
14.46%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 280 152 zł
11.47%
Dotacje
25 494 788,35 zł
25.93%
Subwencje
15 516 181 zł
15.78%
Pozostałe dochody
2 893 656 zł
2.94%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
113 916 633,66 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 015 069,86 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
26 015 069,86 zł
Wydatki bieżące
77%
87 901 563,80 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata
całkowity koszt
33 256 263,63 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 453 385,51 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 332 843,00 zł
Kultura
całkowity koszt
6 909 914,11 zł
Transport i drogi
całkowity koszt
6 464 943,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 844 187,03 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 844 816,00 zł
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 818 816,71 zł
Sport i turystyka
całkowity koszt
790 261,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
909 184,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 611 485,00 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji, te zostały oznaczone *.

Źródło: Uchwała Rady Gminy Wiązowna Nr 166.XVII.2019 z dnia 17.12.2019r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wiązowna w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
26 015 069,86 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.11%
Infrastruktura
22.62%
Sprawy społeczne, kultura i sport
12.26%
Wydatki współfinansowane i rezerwy
Wydatki na inwestycje w dziale
16 938 878,72 zł
5 885 901,42 zł
3 190 289,72 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych Kąck-Duchnów oraz Michałówek-Duchnów;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, Góraszce, Żanęcinie, Emowie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie;

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie.

Całkowity koszt
4 659 850,00 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Wiązowna;

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.


Całkowity koszt
3 379 814,67 zł

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt
8 481 574,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w Duchnowie, Dziechcińcu, Czarnówce, Woli Duckiej, Wiązownie, Kopkach, Lipowie, Rzakcie, Pęclinie, Malcanowie;

Wykonanie projektu i montaż brakujących lamp ulicznych.

Całkowity koszt
417 640,05 zł

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53;

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna i wokół budynku Urzędu Gminy Wiązowna.


Całkowity koszt
3 020 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców poprzez budowę systemu monitoringu;

Monitoring boiska Advit w Wiązownie wraz z terenem przy mostku na rzece Mienia;

Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie.


Całkowity koszt
531 571,00 zł

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt
246 526,47 zł

Kultura, sport i rekreacja

Zagospodarowanie Gminnego Parku Centrum poprzez budowę stałej sceny;

Zagospodarowanie świetlic wiejskich i terenu wokół nich w Gminie Wiązowna;

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich;

Modernizacja boiska sportowego w Majdanie.


Całkowity koszt
775 803,95 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;

Wykup i zamiana działek.

Całkowity koszt
1 312 000,00 zł

E-usługi, e-kultura i e-administracja

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.
Całkowity koszt
884 100,00 zł

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna


Całkowity koszt
1 761 648,72 zł

Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gminie Wiązowna

Całkowity koszt
244 541,00 zł

Rezerwy

Rezerwy na zadania inwestycyjne;

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.


Całkowity koszt
300 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

4 659 850,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych Kąck-Duchnów oraz Michałówek-Duchnów;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, Góraszce, Żanęcinie, Emowie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie;

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie.

Całkowity koszt

3 379 814,67 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Wiązowna;

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.


Całkowity koszt

8 481 574,00 zł

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt

417 640,05 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w Duchnowie, Dziechcińcu, Czarnówce, Woli Duckiej, Wiązownie, Kopkach, Lipowie, Rzakcie, Pęclinie, Malcanowie;

Wykonanie projektu i montaż brakujących lamp ulicznych.

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

3 020 000,00 zł

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53;

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna i wokół budynku Urzędu Gminy Wiązowna.


Całkowity koszt

531 571,00 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców poprzez budowę systemu monitoringu;

Monitoring boiska Advit w Wiązownie wraz z terenem przy mostku na rzece Mienia;

Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie.


Całkowity koszt

246 526,47 zł

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt

775 803,95 zł

Kultura, sport i rekreacja

Zagospodarowanie Gminnego Parku Centrum poprzez budowę stałej sceny;

Zagospodarowanie świetlic wiejskich i terenu wokół nich w Gminie Wiązowna;

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich;

Modernizacja boiska sportowego w Majdanie.


Całkowity koszt

1 312 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;

Wykup i zamiana działek.

Wydatki współfinansowane i rezerwy

Całkowity koszt

884 100,00 zł

E-usługi, e-kultura i e-administracja

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.
Całkowity koszt

1 761 648,72 zł

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna


Całkowity koszt

244 541,00 zł

Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gminie Wiązowna

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwy na zadania inwestycyjne;

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
27 610 913,00 zł
Prognoza
100%
30 919 262,04 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Sport i rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Bezpieczeństwo
+ 15
dodatkowe kamery monitoringu
Parkingi
+ 10
dodatkowych miejsc parkingowych
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.