Budżet gminy
Wielka Wieś

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Wielka Wieś

Budżet 2023

Dochody 115 120 844,51 zł

23,1% Pozostałe dochody
21,04% PIT
20,07% Podatki od nieruchomości
12,67% Subwencje
11,05% Inne podatki i opłaty lokalne
8,76% Dotacje
3,32% CIT

Wydatki 133 444 112,51 zł

Oświata i wychowanie 33,99%
Transport i łączność 16,05%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,13%
Administracja publiczna 9,39%
Gospodarka mieszkaniowa 4,93%
Kultura fizyczna 4,1%
Rodzina 3,39%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,17%
Pomoc społeczna 2,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,2%
Różne rozliczenia 1,44%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,15%
Obsługa długu publicznego 0,9%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,65%
Pozostałe wydatki 0,44%
Ochrona zdrowia 0,41%
Rolnictwo i łowiectwo 0,39%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Wielka Wieś

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Wielka Wieś

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.