Budżet gminy
Wielka Wieś

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Wielka Wieś

Budżet 2024

Dochody 134 972 294,82 zł

29,0% PIT
18,12% Podatki od nieruchomości
15,12% Subwencje
13,47% Środki na dofinansowanie zadań
9,52% Inne podatki i opłaty lokalne
6,57% Dotacje
4,48% Pozostałe dochody
3,72% CIT

Wydatki 149 094 000,0 zł

Oświata i wychowanie 35,06%
Transport i łączność 22,74%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,99%
Administracja publiczna 9,56%
Gospodarka mieszkaniowa 5,55%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,21%
Rodzina 3,2%
Pomoc społeczna 2,31%
Kultura fizyczna 2,1%
Różne rozliczenia 1,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,96%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,87%
Obsługa długu publicznego 0,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,67%
Pozostałe wydatki 0,56%
Ochrona zdrowia 0,41%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Wielka Wieś

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Wielka Wieś

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.