Budżet gminy
Zielonki

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Zielonki

Budżet 2022

Dochody 139 279 222,0 zł

37,1% PIT
18,07% Subwencje
17,43% Dotacje
12,16% Inne podatki i opłaty lokalne
8,56% Pozostałe dochody
6,4% Podatki od nieruchomości
0,28% CIT

Wydatki 148 996 551,22 zł

Oświata i wychowanie 31,13%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,64%
Rodzina 12,87%
Administracja publiczna 12,16%
Transport i łączność 12,15%
Gospodarka mieszkaniowa 4,12%
Pomoc społeczna 3,52%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,45%
Kultura fizyczna 1,48%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,37%
Rolnictwo i łowiectwo 0,9%
Różne rozliczenia 0,87%
Obsługa długu publicznego 0,75%
Ochrona zdrowia 0,4%
Pozostałe wydatki 0,18%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Zielonki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Zielonki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

23 092
2019
23 690
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

17
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.