Żórawina

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żórawinie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
11 019
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
84 779 878,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.8%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 329 634 zł
22.8%
CIT
1 302 677,13 zł
1.54%
Dotacje
24 285 029,94 zł
28.64%
Subwencje
11 548 815 zł
13.62%
Środki na dofinansowanie zadań
3 967 908,30 zł
4.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 739 226,94 zł
6.77%
Podatki od nieruchomości
12 633 138,72 zł
14.9%
Pozostałe dochody
5 973 448,66 zł
7.05%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
72 616 840,41 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 078 624,11 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
9 078 624,11 zł
Wydatki bieżące
88%
63 538 216,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 984 358,21 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 560 727,55 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 761 755,91 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 945 188,56 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 451 904,75 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 031 091,61 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 644 947,26 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 356 273,76 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 130 294,67 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 059 143,18 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
517 175,63 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
381 238,32 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
341 212,81 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
302 240,72 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
149 287,47 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Żórawina na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żórawina w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 078 624,11 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.94%
Sprawy społeczne, sport i kultura
48.06%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
4 715 268,47 zł
4 363 355,58 zł

Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt
102 285,00 zł

Modernizacja Budynku Urzędu Gminy

Całkowity koszt
196 109,99 zł

Zakupy inwestycyjne OSP

Całkowity koszt
17 220,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie

Całkowity koszt
1 871 853,12 zł

Budowa Świetlic

Całkowity koszt
666 651,51 zł

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Całkowity koszt
1 321 584,00 zł

Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń

Całkowity koszt
539 564,85 zł

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Całkowity koszt
74 038,32 zł

Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchuw ciągu dróg wojewódzkich oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395

Całkowity koszt
491 765,13 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych

Całkowity koszt
694 807,65 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina

Całkowity koszt
6 711,95 zł

Modernizacja dróg i chodników gminnych

Całkowity koszt
1 911 701,00 zł

Wykup dróg

Całkowity koszt
112 765,00 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

Całkowity koszt
100 020,19 zł

Budowa punktów świetlnych

Całkowity koszt
671 546,34 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, sport i kultura

Całkowity koszt

102 285,00 zł

Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt

196 109,99 zł

Modernizacja Budynku Urzędu Gminy

Całkowity koszt

17 220,00 zł

Zakupy inwestycyjne OSP

Całkowity koszt

1 871 853,12 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie

Całkowity koszt

666 651,51 zł

Budowa Świetlic

Całkowity koszt

1 321 584,00 zł

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Całkowity koszt

539 564,85 zł

Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń

Infrastruktura

Całkowity koszt

74 038,32 zł

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego

Całkowity koszt

491 765,13 zł

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchuw ciągu dróg wojewódzkich oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395

Całkowity koszt

694 807,65 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych

Całkowity koszt

6 711,95 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina

Całkowity koszt

1 911 701,00 zł

Modernizacja dróg i chodników gminnych

Całkowity koszt

112 765,00 zł

Wykup dróg

Całkowity koszt

100 020,19 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

Całkowity koszt

671 546,34 zł

Budowa punktów świetlnych

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żórawinie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
19 329 634,00 zł
Prognoza
100%
21 477 371,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 10
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Żórawinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żórawinę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.